بررسی موانع و راهکارهای تحقق طرح گفتگوی تمدن‌ها به عنوان یک پارادایم غالب در روابط بین‌الملل
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۹۶۵۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۶۷۰۲۶
‏پدیدآور : قوری‌وند، علی
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی موانع و راهکارهای تحقق طرح گفتگوی تمدن‌ها به عنوان یک پارادایم غالب در روابط بین‌الملل[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/تهیه و تدوین علی قوری‌وند ؛ استاد راهنما پریچهر شاهسوند ؛ استاد مشاور محمدرضا دهشیری
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(کارشناسی ارشد) : علوم سیاسی ‬
‏مشخصات نشر : کرج، ۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : ز٬ ۱۸۳ ورق
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۷۸-۱۸۳
‏شناسه افزوده : شاهسوند، پریچهر، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : دهشیری، محمدرضا، استاد مشاور
‏توصیفگر : رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‌ ه‍ا
ال‍گ‍وه‍ا
م‍وان‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی (کرج)
‏چکیده : پژوهش شامل موارد ذیل است.تاریخچه، بررسی تبادلات و تعاملات تمدنی بین ایران و یونان باستان، بررسی پیشینه طرح گفتگوی تمدن‌ها در دوران معاصر، بررسی مبانی اندیشه گفتگوی تمدن‌ها، نظریه‌های روابط بین‌الملل در چارچوب معیارهای درون‌گفتمانی و برون‌گفتمانی.بررسی خاستگاه معرفت‌شناسانه اندیشه گفتگوی تمدن‌ها بررسی گفتگوی تمدن‌ها از منظر معیارهای درون گفتمانی و برون‌گفتمانی، بررسی خاستگاه فلسفی اندیشه گفتگوی تمدن‌ها در چارچوب نظریه‌های روابط بین‌الملل، بررسی زمینه‌های ذهنی (روان‌شناختی) و عینی (عملیاتی) تحقق پارادایم گفتگوی تمدن‌ها، نتیجه‌گیری
 
   آدرس ثابت  بررسی موانع و راهکارهای تحقق طرح گفتگوی تمدن‌ها به عنوان یک پارادایم غالب در روابط بین‌الملل
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh