بررسی تأثیر سپرهای مالیاتی، اندازه، بتا، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر تغییرات سود هر سهم
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۳۷۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۶۶۸۶۱
‏پدیدآور : قناعت‌لاریجانی، مجید
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی تأثیر سپرهای مالیاتی، اندازه، بتا، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر تغییرات سود هر سهم[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش مجید قناعت‌لاریجانی ؛ استاد راهنما محمود یحیی‌زاده‌فر ؛ استاد مشاور علی‌اکبر عزیزپور
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(کارشناسی ارشد): مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت مالی‬
‏مشخصات نشر : مازندران۱۳۸۵
‏مشخصات ظاهری : ر، ۹۶ورق:جدول، نمودار
‏يادداشت : چکیده : فارسی - انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۷۲-۷۷
‏شناسه افزوده : یحیی‌زاه‌فر، محمود، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : عزیزپور، علی‌اکبر، استاد مشاور
‏توصیفگر : سرمایه‌داران
س‍ود س‍رم‍ای‍ه‌
سهام‌داران
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌
س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌
سپرهای مالیاتی
بهابازار
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه مازندران. دانشکده علوم اقتصادی و اداری
‏چکیده : تحقیق حاضر اثر برخی از متغیرها نظری اهرم مالی، سپرهای مالیاتی، بتا، نسبت ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام و اندازه را بر تغییرات سود هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر و مدل معادلات همزمان مورد بررسی قرار داده است . نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین متغیرهای مذکور به ترتیب اهرم مالی، اندازه، نسبت ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام و بتا بیشترین تاثیر را بر تغییرات سود هر سهم داشته اند . سپرهای مالیاتی نیز بر تغییرات سود هرسهم تاثیری نداشته است
 
   آدرس ثابت  بررسی تأثیر سپرهای مالیاتی، اندازه، بتا، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر تغییرات سود هر سهم
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh