بررسی فرآیند ملت‌سازی در عراق (۲۰۰۷-۱۹۷۹ م.)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۷۷۱۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۶۴۴۷۷
‏پدیدآور : عبدالزهرا‌عثمان، یاسر
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی فرآیند ملت‌سازی در عراق (۲۰۰۷-۱۹۷۹ م.)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]= دراسه حول سیاسه بناء الأمه فی العراق منذ عام ۱۹۷۹- حتی عام ۲۰۰۷م.= (1979-2007) Ntion- building process in Iraq/ نگارش یاسر عبدالزهراعثمان؛ استاد راهنما علی کریمی‌مله؛ استاد مشاور مهدی رهبری
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): علوم سیاسی
‏مشخصات نشر : ساری، ۱۳۸۶
‏مشخصات ظاهری : ۱۷۸ ورق
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۶۶-۱۷۳
‏شناسه افزوده : ‏‫ک‍ری‍م‍ی‌‬ مله‏‫، ع‍ل‍ی‌‬‏‫، ۱۳۴۴ -‏‬استاد راهنما
‏شناسه افزوده : ره‍ب‍ری‌، م‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۵۳ -‏استاد مشاور
‏توصیفگر : ‏‫حزب‌البعث العربی الاشتراکی (عراق)‬
‏توصیفگر : ت‍اری‍خ‌
س‍ی‍اس‍ت‌
م‍ل‍ل‌
اش‍غ‍ال‌ ن‍ظام‍ی‌
حزب‌های سیاسی
گروه‌های اجتماعی
Social groups
‏توصیفگر : عراق
‏شناسه افزوده : دانشگاه مازندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی فرآیند ملت سازی عراق (۲۰۰۷- ۱۹۷۹م.) است.از مهمترین ویژگیهای ساختاری - اجتماعی در عراق وجود تکثیر و تنوع اجتماعی ، مبتنی بر قبیله گرائی ، قومی گرائی ، طایفه گرائی می باشد . که با توجه به به اتخاذ سیاستهای مختلف ملی از سوی بازیگران داخلی - با تاکید بر ۱۹۷۹م- این تکثر و تنوع در خیلی از موارد اساس مفهوم ملت عراق را با چالش جدی روبرو می کرد. از این رو سیاستهای از بین بردن تفاوتهای اجتماعی که غالبا بصورت سرکوب کوچ اجباری عربی سازی اجباری ، اخراج دسته جمعی نمایان می شدند سیاستهای غالب آن دوران بودند که نه تنها منجر یک جامعه ای منسجم نشد بلکه باعث واگرایی هر چه بیشتر گروههای مختلف در عراق گردید. از رویی دیگر و با توجه به سالهای ۲۰۰۳م تا ۲۰۰۷ م، سیاستهای ملت سازی که اغلب با مدیریت نیروهای اشغالگر اجرا می شد، نیز با چالشهای بسیار جدی نظیر وجود خشونتهای گسترده فیمابین گروههای اجتماعی با مشخصه قومی - مذهبی اصرار و تاکید گروههای اجتماعی بر هویتهای قومی مذهبی و عدم پذیرش هویت ملی واحد، بی اعتمادی و عدم تساهل گروههای مختلف نسبت به یکدیگر روبرو بوده است. این پدیده ها بسیار حائز اهمیت می باشند و این قضیه را نمایان می سازد که فرآیند ملت سازی در عراق - با توجه به واگرایی و عدم انسجام بنیادین بین گروههای اجتماعی - از دوران حاکمیت حزب بعث تا ۲۰۰۷ م، یا براساس قواعد و پایه های نادرسی چیده شده است. یا اینکه اساسا مفهومی به نام ملت که در برگیرنده عناصری چون هویت ملی مشترک تاریخ و ایدئولوژی مشترک نمادها و اسطوره های واحد و ...، که باعث ایجاد همگرایی درونی باشد شکل نگرفته است . بنابراین با توجه به روند ملت سازی و تنوع سیاستهای مربوطه به آن این پژوهش عهده دار بررسی تفاوتها و شباهتهای مختلف ملت سازی در دو دوران مختلف می باشد.
 
   آدرس ثابت  بررسی فرآیند ملت‌سازی در عراق (۲۰۰۷-۱۹۷۹ م.)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh