شرایط اخذ به شفعه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۴۰۲۳
‏وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۶۱۰۴۳
‏پدیدآور : محمدی، بهمن
‏عنوان و نام پديدآور : شرایط اخذ به شفعه[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر بهمن محمدی ؛ استاد راهنما سیامک رهپیک ؛ استاد مشاور هادی حسینی
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد)
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهری : د، ۱۰۱ورق
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۹۷-۱۰۱
‏شناسه افزوده : رهپیک، سیامک ،استاد راهنما
‏شناسه افزوده : حسینی، هادی ،استاد مشاور
‏توصیفگر : ف‍ق‍ه‌
ح‍ق‍وق‌
ش‍ف‍ع‍ه‌
اح‍ک‍ام‌ ش‍رع‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق. گروه حقوق
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی ایجاد و مبنای حق شفعه و شرایط اخذ شفعه در فقه و حقوق موضوعه است. روش پژوهش بصورت کتابخانه‌ای بوده که منابع فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه اینکه این مبحث قبل از حقوق موضوعه در فقه جاری بوده و مبنای آن اصل لاضرر دانسته شده است و به لحاظ مخالف بودن با اصل صرفا به اموال غیر منقول قابل تقسیم تخصیص خورده است.
 
   آدرس ثابت  شرایط اخذ به شفعه
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh