‏‫بررسی تعهدات "Erga omnes‏" در حقوق بین‌الملل
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۹۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۶۰۹۲۲
‏پدیدآور : محسنی‌جهرمی، حبیب
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫بررسی تعهدات "Erga omnes‏" در حقوق بین‌الملل[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پژوهشگر حبیب محسنی‌جهرمی ؛ استاد راهنما داود هرمیداس‌باوند ؛ استاد مشاور پرویز علوی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق بین‌الملل
‏مشخصات نشر : تهران‏‫‏‏، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : [۵۰۷] ورق
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه: [۵۰۲ - ۵۰۶]
‏شناسه افزوده : باوند، داودهرمیداس، ۱۳۱۳ - ، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : علوی، پرویز، ۱۳۱۹ - ، استاد مشاور
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ت‍ع‍ه‍د
دول‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ع‍م‍وم‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی). مرکز تحصیلات تکمیلی
‏چکیده : بطور کلی دو اصل حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی بایستی به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین‌الملل و ساختار متحول نظام بین‌الملل شکل گیرد و به ساختار جامعه بین‌المللی شکل دهد تا بتواند عهده‌دار ارتباطات پیچیده دولتها شده و نظم تامین‌کننده ثبات و امنیت را جایگزین هرج و مرج ناشی از سیاست قدرت گرداند. این امر با بین‌المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و رائه مقوله " نفع و مصلحت جامعه بین‌المللی" و گسترش حد شمول آن به روابط انسانی و حقوق بشر و بالمال قائل شدن به تعهدات و تکالیف دولتها در قبال جامعه بین‌المللی عینیت یافت. در رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلوناتراکشن غیر قانونی شناختن کشتار دسته جمعی و اصول ناظر بر حقوق و آزادی‌های اساسی فرد انسان، چون حمایت در قبال بردگی و تبعیض نژادی و تجاوز... از جمله تعهدات دولتها در مقابل جامعه بین‌المللی قلمداد شده است و به علت اهمیت موضوع همه دولتها در حفظ و حراست آنها ذینفع هستند. علاوه بر این مطابق ماده ۱۹ در طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در موارد قواعد ناظر بر مسئولیت بین‌المللی دولت نقض گسترده یک تعهد عام‌الشمول بین‌المللی که برای حفاظت از زندگی انسان اهمیت اساسی دارد، مانند اصول ناظر بر منع کشتار جمعی، تبعیض نژادی، بردگی و نقض اصول حقوق بشر، از جمله جنایات بین‌المللی و مستوجب مسئولیت بین‌المللی دولت است. دیوان بین‌المللی دادگستری در رای بارسلوناتراکشن، بین تعهدات دولتها نسبت به یکدیگر Siomnes و تعهدات دولتها نسبت به کل جامعه بین‌المللی Erga omnes قائل به تفکیک می‌شود و مشخص می‌کند که حقوق اولیه افراد شامل حق حیات، عدم شکنجه، عدم اعمال ستمگرانه و عدم عطف بماسبق نشدن قوانین از جمله تعهداتی است که دولتها نسبت به کل جامعه بین‌المللی دارند. و به این نتیجه رسد که دولتها موظف به رعایت این تعهدات هستند و کلیه دولتهای دیگر هم محق هستند که دولت خاطی را مورد انتقاد و بازخواست قرار دهند.
 
   آدرس ثابت  ‏‫بررسی تعهدات "Erga omnes‏" در حقوق بین‌الملل
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh