اقدامات مناسب در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم (موضوع بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۱۳۴۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۱۲۵۸۰۳۵
‏پدیدآور : زارعیان‌جهرمی، عبدالعلی
‏عنوان و نام پديدآور : اقدامات مناسب در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم (موضوع بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پژوهشگر عبدالعلی زارعیان‌جهرمی؛ استاد راهنما جعفر کوشا؛ استاد مشاور رجب گلدوست‌‌جویباری؛ استاد داور حسن حمیدیان.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۵۶ورق: جدول.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۱۳-۱۱۶.
‏شناسه افزوده : ک‍وش‍ا، ج‍ع‍ف‍ر، ‏‫۱۳۳۵ -‏‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : گلدوست‌جویباری، رجب، ۱۳۳۷ -، استاد مشاور
‏توصیفگر : ایران. قانون اساسی (جمهوری اسلامی)
‏توصیفگر : ج‍رم‌
م‍ج‍رم‍ان
اصلاح جامعه‌محور مجرمان
ج‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق و علوم سیاسی
 
   آدرس ثابت  اقدامات مناسب در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم (موضوع بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh