تثبیت نرخ محصولات بنیادین در نظام نوین اقتصادی بین‌المللی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۷۰۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۵۳۸۱۵
‏پدیدآور : فدوی‌لبخوانی، سلیمان
‏عنوان و نام پديدآور : تثبیت نرخ محصولات بنیادین در نظام نوین اقتصادی بین‌المللی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش سلیمان فدوی‌لبخوانی ؛ استاد راهنما جمشید ممتاز ؛ استاد مشاور ابراهیم بیگ‌زاده
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق بین‌الملل
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۷۱
‏مشخصات ظاهری : ۱ج (شماره گذاری گوناگون)
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه
‏شناسه افزوده : ممتاز، جمشیدی، ۱۳۱۲-، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : بیگ‌زاده، ابراهیم، ۱۳۳۴-، استاد مشاور
‏توصیفگر : اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ک‍الا ه‍ای‌ اس‍اس‍ی‌
ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ه‍ا
س‍ی‍اس‍ت‌ ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌
ق‍رارداد ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده حقوق
‏چکیده : پژوهش شامل موارد ذیل است. تعریف کالاهای بنیادین، تاریخچه و مبانی اقدامات بین المللی در قبال نوسان نرخ محصولات بنیادین، شیوه های تثبیت قیمت در موافقت نامه های بین المللی کالایی، صندوق مشترک کالایی انکتاد، نحوه عملی تثبیت قیمت کالاهای بنیادین بطریقه ذخیره احتیاطی از جانب صندوق مشترک.
 
   آدرس ثابت  تثبیت نرخ محصولات بنیادین در نظام نوین اقتصادی بین‌المللی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh