بررسی قانون کار و بازدهی آن در جامعه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۷۶۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۵۳۷۹۹
‏پدیدآور : جبارپور، سیمین
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی قانون کار و بازدهی آن در جامعه[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش سیمین جبارپور ؛ استاد راهنما طلیعه خادمیان
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(کارشناسی) : علوم اجتماعی‬
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : و،۶۹ ورق:جدول
‏يادداشت : چکیده : فارسی- انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۶۷- ۶۸
‏شناسه افزوده : خادمیان، طلیعه، استاد راهنما
‏توصیفگر : ق‍ان‍ون‌ ک‍ار
ح‍ق‍وق‌ ک‍ار
ح‍ق‍وق‌
کار
ک‍ارگ‍ران‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی). دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
‏چکیده : کار نیاز و حقی است در شمار اساسی ترین حقوق و نیازهای انسان و وسیله ای برای تحقق بسیاری از نیازهای دیگر است. با ایجاد کار برای افراد از یک سو ظرفیت های تولید کالا و خدمات افزایش می یابد و از سوی دیگر با ایجاد در‌آمد برای آنها زمینه رفع نیازهای اساسی فراهم می شود. چنین الگویی که با ایجاد اشتغال و روفع نیازهای اساسی توأم است، موجب رفع فقر، برطرف کردن محرومیت و ایجاد رفاه می گردد. مهم ترین بخش حقوق کار در قانون کار متجلی است. و میدانیم که حقوق کار بخشی از حقوق اساسی افراد جامعه است و بدلیل اهمیت کار و شغل در زندگی افراد بشر، چارچوب قانونی تعیین کننده حقوق و مسئولیتهای کاری شهروندان از اهمیت اساسی برخوردار است و به اعتقاد برخی، پس از قانون اساسی مهم ترین سند تأمین کننده حقوق افراد جامعه قانون کار است. اصولا اساس و پایه همبستگی، همدلی و همسویی مردم با جامعه و پایداری و انسجام و تحکیم انقلاب و اقتداری ملی کشور در گروه ایجاد شغل و درآمد برای مردم است. و این ممکن نمی شود مگر با شناخت از قوانین و حقوق افرادی که بکار اشتغال دارند. در این تحقیق کوشیده شده است تا شمه ای هر چند کوتاه در مورد قوانین و مقررات «قانون کار » توضیح داده شود.
 
   آدرس ثابت  بررسی قانون کار و بازدهی آن در جامعه
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh