بزه خیانت در امانت
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۶۹۸۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۴۸۱۲۴
‏پدیدآور : مومنی، نسرین
‏عنوان و نام پديدآور : بزه خیانت در امانت[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش نسرین مومنی ؛ استاد راهنما منوچهر خزانی
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۶۳
‏مشخصات ظاهری : [۸]، ۱۵۱ ورق
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۴۹-۱۵۱
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد) : حقوق جزا
‏شناسه افزوده : خزانی، منوچهر، ۱۳۰۸- ، استاد راهنما
‏توصیفگر : آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
خ‍ی‍ان‍ت‌ در ام‍ان‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
ج‍رای‍م‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ای‍ق‍اع‍ات‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده حقوق
‏چکيده : پژوهش شامل موارد ذیل است: تاریخچه خیانت درامانت، تعریف حقوقی خیانت در امانت، تقسیم بندی جرائم و مجازاتها در قوانین فعلی، عرض قانونی بزه خیانت در امانت عقود امانت آور، مسوولیت حقوقی امین، از بین رفتن مورد امانت بر اثر قوای قهریه، امزار مالک یا متصرف، مجازات و اقدامات تامین جرم خیانت در امانت، جرایم در حکم خیانت در امانت، مقایسه قانون فعلی و سابق و ... خیانت مامورین دولت نسبت به اموال و اشیاء امانی و ...
 
   آدرس ثابت  بزه خیانت در امانت
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh