‏‫‫ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍ش‍وره‍ا‬‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۳۱۲ - ‏‬، گردآورنده، مترجم
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫‫ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍ش‍وره‍ا‬‬‏‫/ گ‍ردآوری‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ ج‍ع‍ف‍ری‌.‬‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ ت‍ه‍ران‌‬‬‏‫: م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌‬‬‏‫، ۱۳۸۹.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ چ‍ه‍ار، ۵۸۶ ص‌.‬‬: ج‍دول‌، ن‍ق‍ش‍ه‌ (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)‏‫؛ ‎۳۴×۲۴/۵ س‌م.‬
‏فروست : ‏‫ م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌‬‬‏‫؛ ۳۷۵.‬‬
‏شابک : ‏‫۲۵۰۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰۰ ریال‬‬‬‬‬‏‫‬‭‭‭‬978-964-342-143-4‬ :‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰۰ ریال‬ (چاپ پنجم)‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ‏‫فاپا (چاپ چهارم)‬
‏يادداشت : ‏‫ ص‌. ع‌. لاتینی شده : Abbas Jafari. Gitashenasi - ye - novin - e - keshvarha = new geography of the countries‭.‬
‏يادداشت : چاپ قبلی : موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ۱۳۸۲ (بدون فروست).
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم: ۱۳۸۴ (فیپا).‬‬
‏يادداشت : چاپ سوم : تابستان ۱۳۸۷.
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهارم.‬
‏يادداشت : چاپ پنجم: پاییز ۱۳۹۰.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : فرهنگ جغرافیایی
‏موضوع : دایره‌المعارف‌ها و واژه‌نامه‌ها
‏شناسه افزوده : موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭G۱۰۳/۵‭‮‬‏‫‬‭/ج۷گ۹ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۱۰/۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۲‎۴‎۶‎۷‎۶‎۷
 
   آدرس ثابت  ‏‫‫ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍ش‍وره‍ا‬‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۷۴۷۵۸ ‬
‪ G۱۰۳/۵ /ج۷گ۹ ۱۳۸۹ ‬
۱۲
۱۳۹۰
۵
قفسه باز
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۳۵۶۱ ‬
‪ ‏‫‬‭G۱۰۳/۵‭‮‬ ‏‫‬‭/ج۷گ۹ ۱۳۸۹ ‬
۱۱
۱۳۹۰
۵
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۶۴۸۹ ‬
‪ G۱۰۳/۵ /ج۷گ۹ ۱۳۸۹ ‬
۴
۱۳۸۷
۳
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۳۸۹۹۸۵ ‬
‪ ۱۷۰۱۰۸۶ ‬
۶
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۸۹۹۸۶ ‬
‪ ۱۹۵۰۸۶ ‬
۷
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۵۹۸۳۶۹ ‬
‪ ۱۷۰۳۲۵۸ ‬
۱
۸۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۸۵۹۹۹۱ ‬
‪ ۱۷۰۲۵۰۱ ‬
۱۰
۱۳۹۰
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh