سازمان جهانی هواپیمائی غیر نظامی (ایکائو I.C.A.O)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۷۳۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۳۱۴۱۶
‏پدیدآور : شهیدی، جلیل
‏عنوان و نام پديدآور : سازمان جهانی هواپیمائی غیر نظامی (ایکائو I.C.A.O)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ تهیه‌کننده جلیل شهیدی
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): مدیریت بازرگانی
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۵۸
‏مشخصات ظاهری : [۱۲۷] ورق
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۲۷]
‏توصیفگر : سازمان بین المللی هواپیمائی غیر انتفاعی
International Civil Aviation Organijation
سازمان هواپیمایی کشوری
‏توصیفگر : ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ه‍وای‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ه‍وای‍ی‌ +
Air Law
<ال‍ق‍ان‍ون‌=ق‍ان‍ون‌> ال‍ج‍وی‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه ملی ایران. مجتمع فنی مدیریت
‏چکیده : پژوهش شامل موارد ذیل است : تاریخچه مختصری از پیدایش حمل و نقل هوائی، تحقیق درباره حمل و نقل هوائی ایران، اهمیت اثرات اقتصادی حمل و نقل هوائی در کشور، اثرات صنعت حمل و نقل در رشد اقتصادی ، چگونگی پیدایش سازمان هواپیمائی کشوری، همکاریهای فنی ، کنترل و تامین بی خطری پرواز (قسمت پرواز) ، ایکائو و نابری هوائی ، وظایف خلبان بعنوان فرمانده هواپیما، جرایم و تخلفات هواپیمائی ، مقررات مربوطه به حمل و نقل هوائی در قانون هواپیمائی کشوری ایران ، منابع مقررات حقوق هوائی ایران
 
   آدرس ثابت  سازمان جهانی هواپیمائی غیر نظامی (ایکائو I.C.A.O)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh