مال مقبوض به عقد فاسد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۷۲۹۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۲۸۵۹۲
‏پدیدآور : علوی‌قزوینی٬ علی
‏عنوان و نام پديدآور : مال مقبوض به عقد فاسد[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش علی علوی‌قزوینی ؛ استاد راهنما مهدی شهیدی
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۶۹
‏مشخصات ظاهری : ۱۵۹ ورق
‏یادداشت : کتابنامه: ص.۱۵۷-۱۵۹
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق خصوصی
‏شناسه افزوده : شهیدی ٬مهدی٬ ۱۳۱۳- ٬ استادراهنما
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
ع‍ق‍ود
قبض(حقوق)
ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌
عقد فاسد
ب‍ی‍ع‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده حقوق
‏چکيده : هدف بررسی مال مقبوض به عقد فاسد است.پژوهش شامل موارد ذیل است: عقد فاسد در حقوق مدنی، تفاوت عقد فاسد و غیر نافذ، بیع فاسد و آثار آن، ماهیت حقوقی قبض، حکم تکلیفی تصرف در مال مقبوض به عقد فاسد، مسئولیت حقوقی قابض نسبت به مال مقبوض به عقد فاسد، تلف مال مقبوض به عقد فاسد، عدم امکان تسلیم مال مقبوض به عقد فاسد، بدل حیلوله.
 
   آدرس ثابت  مال مقبوض به عقد فاسد
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh