مبانی وقف از دیدگاه مذاهب اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۶۴۸۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۲۴۷۹۶
‏پدیدآور : صالحی، نجیبه
‏عنوان و نام پديدآور : مبانی وقف از دیدگاه مذاهب اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو نجیبه صالحی ؛ استاد راهنما علی‌رضا فیض ؛ استاد مشاور مهدی‌زاده
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(کارشناسی‌ارشد) :الهیات و معارف اسلامی‬، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی‬
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ۱۱۴ ورق
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه:ص. ۱۱۲-۱۱۴
‏شناسه افزوده : فیض، علی‌رضا، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : مهدی‌زاده، استاد مشاور
‏توصیفگر : وق‍ف‌
اسلام
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی)
‏چکیده : پژوهش شامل موارد زیر است.تعاریفی وقف؛مشروعیت وقف؛اهداف و فلسفه وقف اقسام وقف؛شرایط وقف؛شرایط موقوف علیه؛احکام و مسائل وقف؛نظارت بر وقف؛راههای گسترش فرهنگ.وقف؛نشقش وقف در گسترش مالکیت.
 
   آدرس ثابت  مبانی وقف از دیدگاه مذاهب اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh