فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : فرهنگستان زبان و ادب فارسی. گروه واژه‌‌گزینی
‏عنوان و نام پديدآور : فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵/ تدوین و ویرایش و حروف‌نگاری گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی.
‏مشخصات نشر : تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار‏‫، ‏‫۱۳۸۷.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[شانزده]، ۷۳۱، 218 ص.‬
‏فروست : فرهنگستان زبان و ادب فارسی‏‫؛ ۵۷.‬
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰۰ریال‬: ‏‫‫‬‭978-964-7531-77-1‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(برون‌سپاری).
‏يادداشت : فارسی- انگلیسی.
‏يادداشت : ‏‫ص.ع . به انگلیسی:‭ A Collection Of Terms: Approved By The Academy Of Persian Language And Literature 1997 - 2006.‭
‏يادداشت : عنوان عطف: واژه‌های مصوب فرهنگستان ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵.
‏عنوان عطف : واژه‌های مصوب فرهنگستان ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵.
‏موضوع : فارسی -- اشتقاق (واژه)
‏موضوع : فارسی -- واژه‌های جدید
‏شناسه افزوده : فرهنگستان زبان و ادب فارسی. گروه نشر آثار
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭PIR۲۹۶۴‏‫‬‭‬‭/ف۴ف۴۷ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭‭۴‮فا‬۳/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۱‎۲‎۰‎۶‎۱‎۵‎۴‬
 
   آدرس ثابت  فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۰۶۲۷۹ ‬
‪ PIR۲۹۶۴ /ف۴ف۴۷ ۱۳۸۷ ‬
۳
۱۳۸۷
۱
قفسه باز
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۸۰۷۵ ‬
‪ PIR۲۹۶۴ /ف۴ف۴۷ ۱۳۸۷ ‬
۱-۴
۴
۱۳۸۷
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۰۰۶۵ ‬
‪ ‏‫‬‭‬‭PIR۲۹۶۴ ‏‫‬‭‬‭/ف۴ف۴۷ ۱۳۸۷ ‬
۵
۱۳۸۷
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۱۰۹۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۱۰۹۵ ‬
۴
۱۳۸۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۹۲۶۳۷ ‬
‪ ۱۰۵۶۴۴۷ ‬
۱
۱۳۸۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۹۲۶۳۸ ‬
‪ ۱۰۵۶۷۳۶ ‬
۲
۱۳۸۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh