غ‍روب‌ آف‍ت‍اب‌ در ان‍دل‍س‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : طن‍طاوی‌، م‍ح‍م‍دس‍ی‍د
‎Tantawi, Muhammad Syyied‬
‏عنوان و نام پديدآور : غ‍روب‌ آف‍ت‍اب‌ در ان‍دل‍س‌/ م‍ول‍ف‌ طن‍طاوی‌تدوین [و ترجمه] نشریه معارف- دفتر ارتباطات دانشجویی؛ بازبینی نهایی جواد محفوظی‌نژاد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌‏‫: زلال کوثر‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : [۴۸] ص‌. ‏‫؛۱۱×۲۱س‌م‌.
‏شابک : ۲۵۰۰ریال‏‫‭964-7899-29-7:
‏يادداشت : پشت جلد به انگلیسی: Sunset in Andelos
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : چاپ اول : ۱۳۸۴.
‏يادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط مترجمین و ناشرین متفاوت ترجمه و منتشر شده است.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د:غ‍روب‌ آف‍ت‍اب‌ در ان‍دل‍س‌ ع‍ل‍ل‌ س‍ق‍وط م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ در ش‍ب‍ه‌ ج‍زی‍ره‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ا
‏يادداشت : بالای عنوان: علل سقوط مسلمانان در شبه جزیره اسپانیا
‏عنوان روی جلد : ع‍ل‍ل‌ س‍ق‍وط م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ در ش‍ب‍ه‌ ج‍زی‍ره‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ا
‏موضوع : م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ -- اس‍پ‍ان‍ی‍ا -- ت‍اری‍خ‌.
‏موضوع : ‏‫اندلس (اسپانیا)‬ --تاریخ -- ۶۳۵ - ۸۹۷ق
‏شناسه افزوده : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها‏‫. دفتر ارتباطات دانشجویی
‏شناسه افزوده : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها‏‫. دفتر نشر معارف
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DP۱۰۱‏‫‭/ط۸۷غ۴ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۴۶/۰۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۹‎۲‎۹‎۹‎۷
 
   آدرس ثابت  غ‍روب‌ آف‍ت‍اب‌ در ان‍دل‍س‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۱۵۸ ‬
‪ ۶۳-۸۳۸۹۱ ‬
۱
۱۳۸۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۰۵۶ ‬
‪ ۶۳-۸۴۱۳۸ ‬
۲
۱۳۸۴
۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۶۸۰۳ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۶۸۰۳ ‬
۷
۱۳۸۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۹۳۳۳ ‬
‪ ۷۲۰۹۱۴ ‬
۴
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۹۳۳۴ ‬
‪ ۶۹۰۲۹۵ ‬
۳
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۲۶۲۲۶ ‬
‪ ۷۲۰۹۱۷ ‬
۵
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۲۶۲۲۷ ‬
‪ ۱۰۰۹۲۰۳ ‬
۶
۱۳۸۴
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh