رسانه‌های و بازنمایی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : مهدی‌زاده، محمد، ۱۳۴۶ -
‏عنوان و نام پديدآور : رسانه‌های و بازنمایی/ م‍ه‍دی‌ م‍هدی‌زاده.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌‌رسانی ، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : ۱۸۸ ص‌.
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ ریال ‬‏‫:‏‫‬‭978-964-9934-12-9
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍یپا
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۸۳ - ۱۸۵.
‏یادداشت : نمایه .
‏موضوع : رسانه‌های گروهی -- تاثیر.
‏موضوع : رسانه‌های گروهی و افکار عمومی .
‏موضوع : رسانه‌های گروهی و زنان.
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. دفتر م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍وسعه‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭P۹۴‏‫‬‭/م۹ر۵ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۲/۲۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۹‎۲‎۵‎۰‎۹
 
   آدرس ثابت  رسانه‌های و بازنمایی
بعد  قبل