ت‍ش‍ی‍ع‌ ع‍ل‍وی‌ و ت‍ش‍ی‍ع‌ ص‍ف‍وی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۱۲ - ‏۱۳۵۶.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ش‍ی‍ع‌ ع‍ل‍وی‌ و ت‍ش‍ی‍ع‌ ص‍ف‍وی‌ / از ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: چ‍اپ‍خ‍ش‌‬‏‫: بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی‬‏‫، ۱۳۸۷.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج، ۲۹۸ ص.‬‬‬‬: ن‍م‍ون‍ه‌.
‏فروست : ‏‫م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار‬ / علی شریعتی‏‫؛ ۹.‬‬
‏شابک : ‏‫‏۴۵۰۰۰ ریال‬‬‮‬‬‏‫‏‭ 978-964-5541-18-2 :‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ هشتم‬‏‫‭964-5541-18-2 :‬ ؛ ‏‫‏۳۶۰۰۰ ریال‮‬ ( چاپ نهم ) ؛ ‏‫‬۵۰۰۰۰ ریال (چاپ دوازدهم)
‏يادداشت : ‏‫چاپ هشتم: ۱۳۸۶.‬
‏يادداشت : چاپ نهم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ دهم.
‏يادداشت : چاپ دوازدهم.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیر نویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۱۲ - ‏۱۳۵۶.‬
‏موضوع : شیعه
‏موضوع : شیعه -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
‏شناسه افزوده : بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی
‏شناسه افزوده : مجموعه آثار / علی شریعتی‏‫؛ [ج]. ۹‬.
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۲۳۳/۷‭‬ ‭/ش۴‏‫‭‭م۲۷ ۹.ج ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭‬‭۲۹۷/۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۸‎۱‎۶‎۷‎۹
 
   آدرس ثابت  ت‍ش‍ی‍ع‌ ع‍ل‍وی‌ و ت‍ش‍ی‍ع‌ ص‍ف‍وی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۹۴۰۳ ‬
‪ ۹۰۰۰-۹۴۰۳ ‬
۱۳
۱۳۸۷
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۶۷۰۰۴ ‬
‪ ۱۱۵۰۹۹۹ ‬
۱
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۷۰۰۵ ‬
‪ ۹۵۶۴۵۴ ‬
۲
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۴۰۳۹ ‬
‪ ۱۱۶۶۳۰۴ ‬
۳
۱۳۸۸
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۴۰۴۰ ‬
‪ ۱۱۶۶۳۰۳ ‬
۴
۱۳۸۸
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۵۶۰۰ ‬
‪ ۹۰۷۰۱۷ ‬
۶
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۵۶۰۱ ‬
‪ ۹۰۷۰۱۶ ‬
۵
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۳۱۸۳ ‬
‪ ۹۲۲۵۴۴ ‬
۸
۱۳۸۷
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۳۱۸۴ ‬
‪ ۹۱۸۲۳۰ ‬
۷
۱۳۸۷
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۳۵۱۷۴ ‬
‪ ۱۰۳۱۸۳۲ ‬
۹
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۳۵۱۷۵ ‬
‪ ۱۰۳۱۸۳۳ ‬
۱۰
۱۳۸۹
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۴۱۹۵۶ ‬
‪ ۱۲۱۶۷۱۹ ‬
۱۱
۱۳۹۰
۱۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۴۱۹۵۷ ‬
‪ ۱۲۱۶۷۱۸ ‬
۱۲
۱۳۹۰
۱۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh