بررسی تأثیر حقوق و دستمزد در بهره‌وری کارکنان ( منابع انسانی ) در واحدهای صنعتی استان بوشهر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۱۴۵۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۴۶۲۶۸
‏پدیدآور : نام‌آورجهرمی، جواد
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی تأثیر حقوق و دستمزد در بهره‌وری کارکنان ( منابع انسانی ) در واحدهای صنعتی استان بوشهر[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/تهیه‌شده به وسیله جواد نام‌آورجهرمی ؛ استاد راهنما اکبر عالم‌تبریز ؛ استاد مشاور اصغر عالم‌تبریز
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی‌ارشد ) : مدیریت دولتی ‬
‏مشخصات نشر : بوشهر، ۱۳۷۸
‏مشخصات ظاهری : ‏‫VII، ‏[۱۵۱] ورق‬:جدول، پرسشنامه
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۱۷-۱۱۸
‏شناسه افزوده : عالم‌تبریز، اکبر، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : عالم‌تبریز، اصغر، استاد مشاور
‏توصیفگر : ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ک‍ارگ‍ران‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌
خ‍دم‍ات‌ رف‍اه‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
استان بوشهر
‏شناسه افزوده : مرکز آموزش مدیریت دولتی استان بوشهر
‏چکیده : بمنظور بررسی تاثیر حقوق و دستمزد در بهره و ری کارکنان از بین ۲۷۰ واحد صنعتی استان بوشهر تعداد ۵۰ واحد تولیدی بصورت تصادفی انتخاب و سپس یک نمونه آماری ۱۵۰ نفره از کارگران ماهرو سرپرستهای بخشهای تولیدی آن واحدها شناسایی شده و پرسشنامه تنظیم شده به آنان ارائه گردید. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش شده با روش آماری x2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که خلاصه نتایج بدست آمده به شرح زیر است : میزا حقوق ودستمزد موجب افزایش بهره وری کارکنان می شود. بدین معنی که ضابطه مندبون پرداخت حقوق و دستمزد کیفیت پرداخت طرح کارانه و دیگر امکانات رفاهی کارکنان می شود.
 
   آدرس ثابت  بررسی تأثیر حقوق و دستمزد در بهره‌وری کارکنان ( منابع انسانی ) در واحدهای صنعتی استان بوشهر
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh