بررسی عوامل مؤثر بر بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۸۴۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۳۹۴۷۰
‏پدیدآور : عکایی، خسرو
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی عوامل مؤثر بر بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/تهیه شده بوسیله خسرو عکایی ؛ استاد راهنما عباس صدقی ؛ استاد مشاور رضا تهرانی
‏مقطع و رشته تحصیلی : ( کارشناسی ارشد ) : مدیریت صنعتی، گرایش مالی
‏مشخصات نشر : [ تهران ]، [ ۱۳XX ]
‏مشخصات ظاهری : ۱۰۷، [ ۸۷ ] ورق:جدول، نمودار
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه
‏شناسه افزوده : صدقی، عباس، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : تهرانی، رضا، استاد مشاور
‏توصیفگر : سازمان بورس اوراق بهادار
‏توصیفگر : بهابازار
اوراق بهادار
سهام‌داران
ب‍ازده‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ع‍ام‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : مرکز آموزش مدیریت دولتی
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی عوامل موثر بر بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران می باشد. تلاش بر است تا میزان تاثیر هر یک از عوامل نسبت به گردش دارائی ، نسبت به سود فروش و نسبت بدهی بر بازده حقوق صاحبان سهام مورد مطالعه قرار گرفته و نهایتا مناسبترین انتخاب برای سرمایه گذاری بهینه به منظور افزایش بازده مشخص گردد. نهایتا اینگونه نتیجه گیری شد . در آزمون فرضیات سال ۱۳۷۵ فرضیه اول این پژوهش یعنی : - بین نسبت بدهی و بازده حقوق صاحبان سهام، رابطه مثبت وجود دارد. با توجه به اینکه همبستگی در سطح ۰۱/۰ برای نسبت بدهی معنی دار می باشد ، تائید و فرضیات دوم و سوم پژوهش یعنی : - بین نسبت سود به فروش و بازده حقوق صاحبان سهام، رابطه مثبت وجود دارد. - بین گردش دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام، رابطه مثبت وجود دارد. با توجه به عدم وجود همبستگی مورد تائید قرار نمیگیرد. در آزمون فرضیات سال ۱۳۷۷ هر سه فرضیه این پژوهی ، با توجه به اینکه همبستگی در سطح ۰۱/۰ برای نسبتهای بدهی ، سود به فروش و گردش دارایی، معنی دار می باشد، تائید گردیدند.
 
   آدرس ثابت  بررسی عوامل مؤثر بر بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh