بررسی نارسایی‌های مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم و جایگزینی آن با مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۸۵۳۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۳۰۹۴۸
‏پدیدآور : سامانی‌پور، ابوالفضل
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی نارسایی‌های مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم و جایگزینی آن با مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر ابوالفضل سامانی‌پور ؛ استاد راهنما قدرت‌ا... طالب‌نیا ؛ استاد مشاور محمدعلی افشارکاظمی
‏مقطع و رشته تحصیلی : ( کارشناسی ارشد ) : مدیریت دولتی، گرایش مالی
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۴
‏مشخصات ظاهری : ح، ۱۱۰ ورق:جدول، نمودار
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۰۳ - ۱۰۶
‏شناسه افزوده : طالب‌نیا، قدرت‌الله، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : افشارکاظمی، محمدعلی، استاد مشاور
‏توصیفگر : ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ح‍س‍اب‍داران‌
خطر پذیری
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده مدیریت
‏چکیده : ‏‫هدف از این پژوهش تعیین نارسایی های مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم و لزوم بکارگیری تکنیک جدید حسابرسی ( مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک ) با توجه به متغیر های مورد بررسی و کاهش ریسک در واحد های تجاری کشور میباشد. تعداد افراد انتخاب شده ( با توجه به فرمول n ) ‏۱۳۰ نفر انتخاب شده اند - افراد انتخاب شده از مدیران و سرپرستان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی رسمی و انجمن حسابداران خبره ایران بوده اند. روش پژوهش از دو روش میدانی و استقرایی بوده است در روش میدانی با استفاده از مصاحبه و نظر سنجی و نظرات کتبی و شفاهی تعدادی از کارشنانسان و مدیران با سابقه حسابرسی، اساتید محترم دانشگاه در رشته حسابداری در ارتباط با موضوع جمع آوری شده سپس با استفاده از روش استقرائی جهت تدوین فرضیه ها اقدام گردید. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه لیکرت بوده است- برای تعیین روایی پرسشنامه با استفاده از نظر مشورتی جمعی از صاحب نظران و همکاران در چندین مرحله پرسشنامه مورد بررسی و بازنگری و اصلاح قرار گرفت، همچنین نظر مشورتی است محترم راهنما در تنظیم نهائی آن ملفوظ گردید. مؤسسات حسابرسی برای آنکه در میدان رقابت سرپا باشند باید کار حسابرسی را در حداقل زمان ممکن و حداقل هزینه به نحوی که اثر بخشی حاصل شود و همچنین ریسک اظهار نظر نادرست حسابرسی را به حداقل رساند انجام دهد. در حال حاضر این مدل همان مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک میباشد. با توجه به فرضیه های تحقیق و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها مشخص شد که مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک از تمام شاخصهای بهره بری حسابرسی که شامل کاهش هزینه - کاهش زمان رسیدگی - افزایش گردآوری شده با اهمیت و خطر حسابرسی - افزایش کمی کردم اهمیت - کمی کردن خطر حسابرسی - افزایش دقت از نظر حسابرسان برتری دارد و استفاده از این مدل با توجه به رشد و توسعه این رشته ضروری به نظر میرسد.
 
   آدرس ثابت  بررسی نارسایی‌های مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم و جایگزینی آن با مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh