شش رساله (حکمت سقراط و افلاطون) اتوفرون، اقریطون، فیدون، الکبیادس، غورجیاس، دفاعیه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اف‍لاطون‌، ‏‫‏۴۲۷؟ - ۳۴۷؟ق.م.
Plato
‏عنوان و نام پديدآور : شش رساله (حکمت سقراط و افلاطون) اتوفرون، اقریطون، فیدون، الکبیادس، غورجیاس، دفاعیه/ افلاطون؛ ترجمه [و گردآوری] محمدعلی فروغی.
‏مشخصات نشر : تهران: هرمس‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج. در یک مجلد (۴۳۸ ص.).‬‏‫؛ ‏‫۱۴×۲۱س‌م.‬‬
‏فروست : فلسفه و کلام‏‫؛ ۴۵.‬
‏شابک : ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫‬‭978-964-363-488-9 :‬ ؛ ‏‫۶۸۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم: ۱۳۸۹.‬
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۹۰.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۹۲.
‏موضوع : فلسفه یونانی
‏موضوع : اف‍لاطون‌، ‏‫‏۴۲۷؟ - ۳۴۷؟ق.م.
‏موضوع : Plato
‏موضوع : س‍ق‍راط، ‏‫۴۶۹ - ‏۳۹۹ ق.م.‏‬
‏موضوع : Socrates
‏شناسه افزوده : ف‍روغ‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۲۵۴ -‏ ۱۳۲۱.‬، مترجم، گردآورنده
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۳۶۳‭‬ ‭/ف۲‏‫‭ف۴ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۲‎۷‎۵‎۱‎۵
 
   آدرس ثابت  شش رساله (حکمت سقراط و افلاطون) اتوفرون، اقریطون، فیدون، الکبیادس، غورجیاس، دفاعیه
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۸۵۵۳ ‬
‪ ۶۳-۸۷۷۰۷ ‬
۱
۱۳۸۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۶۴۳۲ ‬
‪ ۶۳-۲۲۰۱ ‬
۲۰
۱۳۹۳
۵
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۲۱۳ ‬
‪ ۹۰۰۰-۲۱۳ ‬
۶
۱۳۸۷
۱
 
مبادلات
‪ ۱۰۴۵۶۸۰ ‬
‪ ‬
۱۰
۱۳۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۵۷۳۵۴ ‬
‪ ۱۰۸۹۹۵۳ ‬
۷
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۷۴۶۱۸ ‬
‪ ۱۰۷۴۹۲۶ ‬
۲
۱۳۸۷
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۷۴۶۱۹ ‬
‪ ۱۰۵۹۰۸۶ ‬
۳
۱۳۸۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۹۴۷۷۲ ‬
‪ ۱۰۱۰۹۶۰ ‬
۵
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۳۳۷۸۳ ‬
‪ ‏۱۴۰۱۵۲۰ ‬
۹
۱۳۹۲
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۲۹۷۳۶ ‬
‪ ۱۵۸۲۷۷۱ ‬
۱۱
۱۳۹۳
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh