تاریخ اراک
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ده‍گ‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌،‏‫ ۱۲۶۸ - ‏۱۳۶۳.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : تاریخ اراک / تالیف ابراهیم دهگان، با همکاری ابوتراب هدایی. ؛ مقدمه ایرج افشار.
‏وضعيت ويراست : ویراست ۲.
‏مشخصات نشر : تهران: زرین و سیمین‏‫، ۱۳۸۶ -‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳ ج.‬‬:مصور، عکس.
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫:‏‫ج.۱‬‬‏‫:‏‫‬‭964-7679-08-4‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰ ریال ‬‬: ‏‫ج. ۲‬‬‏‫:‏‫‬‭964-7679-09-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ سوم: زمستان ۱۳۹۳).
‏یادداشت : کتابنامه.
‏یادداشت : نمایه.
‏مندرجات : ج.۱. از دوره داستان تا آغاز دوره صفوی.- ‏ج. ۲. از آغاز دوره صفوی تا سفر ناصرالدین شاه به اراک
‏موضوع : اراک --تاریخ
‏شناسه افزوده : ه‍دائ‍ی‌، اب‍وت‍راب‌، ۱۲۷۴ - ۱۳۷۳.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۲۰۷۳/ر۲‏‫‭د۸۶ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۵۵/۱۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۲‎۵‎۸‎۱‎۸
 
   آدرس ثابت  تاریخ اراک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۹۶۶۰ ‬
‪ ۶۳-۷۹۰۰۴ ‬
۱
۱
۱۳۸۶
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۹۶۶۱ ‬
‪ ۶۳-۷۹۰۰۷ ‬
۲
۱
۱۳۸۶
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۵۰۹۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۵۰۹۳ ‬
۱
۳
۱۳۸۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۵۰۹۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۵۰۹۴ ‬
۲
۲
۱۳۸۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۵۲۰۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۵۲۰۳ ‬
۱
۲
۱۳۸۶
۲
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۲۸۴۷۸۷ ‬
‪ DSR۲۰۷۳/ر۲ د۸۶ ۱۳۸۶ ‬
۵
۱۳۸۶
۲
قفسه باز
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۲۸۴۷۹۶ ‬
‪ DSR۲۰۷۳/ر۲ د۸۶ ۱۳۸۶ ‬
۱
۶
۱۳۸۶
۲
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۸۵۰۶ ‬
‪ ۷۱۱۱۲۴ ‬
۲
۳
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۸۵۰۷ ‬
‪ ۷۱۱۱۲۵ ‬
۴
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۴۲۰۱۲ ‬
‪ ۱۱۵۳۱۴۶ ‬
۱
۸
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۴۲۰۱۳ ‬
‪ ۱۱۵۳۱۴۷ ‬
۱
۹
۱۳۸۶
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۶۸۲۳۱۱ ‬
‪ ۱۰۱-۱۱۳۱۰ ‬
۲
۱۰
۱۳۳۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۳۰۲۱۷ ‬
‪ ۱۷۶۶۲۳۰ ‬
۱
۱۱
۱۳۹۳
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۷۳۰۲۱۸ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۰۵۵ ‬
۱
۱۲
۱۳۹۳
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۷۳۰۲۵۰ ‬
‪ ۶۳-۱۵۴۰۵۶ ‬
۲
۱۳
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۳۰۲۵۱ ‬
‪ ۱۷۶۶۲۳۱ ‬
۲
۱۴
۱۳۹۳
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh