اقدامات خارج از صلاحیت شورای امنیت
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۴۸۶۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۲۱۳۳
‏پدیدآور : شیری‌جناقرد، قادر
‏عنوان و نام پديدآور : اقدامات خارج از صلاحیت شورای امنیت[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش قادرشیری‌جناقرد ؛ استاد راهنما توکل حبیب‌زاده ؛ استاد مشاور منصور پورنوری
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : حقوق، گرایش حقوق بین المللی‬
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۵
‏مشخصات ظاهری : ۱۸۵
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۵۹ - ۱۶۷
‏شناسه افزوده : حبیب‌زاده، توکل، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : پورنوری، منصور، استادمشاور
‏توصیفگر : ش‍ورای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌
ت‍روری‍س‍م‌
ت‍ج‍اوز ن‍ظام‍ی‌
صلاحیت حقوقی
‏توصیفگر : عراق
کویت
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی حقوقی اقدامات شورای امنیت به خاطر اینکه بعد از جنگ سرد شورای امنیت از حقوق و قانون فاصله گرفته است در حالی که باید تابع و مطیع قانون باشد. روش تحقیق یک روش کتابخانه ای است که مبتنی بر تحلیل علمی و حقوقی اقدامات شورای امنیت است. ساختار این پژوهش شامل دو بخش و هر بخش شامل دو فصل و با زیر مجموعه مباحث مختلف است. نتایج نشان می دهد که آنچه امروزه جامعه بین المللی را رنج می دهد معیارهای دو گانه حاکم بر جامعه است و شورای امنیت هر روز از حقوق فاصله گرفته و ابزاری برای رسیدن به اهداف چندین کشور خاص شده است. شورای امنیت کشورها را به دموکراسی و اجرای عدالت فرا می خواند در حالی که خود باین مفاهیم بیگانه شده است.
 
   آدرس ثابت  اقدامات خارج از صلاحیت شورای امنیت
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh