حقوق و دستمزد و رابطه آن با کارآئی در جمعیت هلال احمر استان زنجان
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۱۳۰۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۹۹۶۳۳
‏پدیدآور : ملکی‌زنجانی٬ بهمن
‏عنوان و نام پديدآور : حقوق و دستمزد و رابطه آن با کارآئی در جمعیت هلال احمر استان زنجان[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو بهمن ملکی‌زنجانی ؛ استاد راهنما رضا پیرایش
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : مدیریت دولتی‬
‏مشخصات نشر : زنجان، ۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهری : دو٬ ۱۴۳ ورق:جدول٬ نمودار٬ پرسشنامه
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۳۹
‏شناسه افزوده : پیرایش٬ رضا٬ استاد راهنما
‏توصیفگر : ه‍لال‌ اح‍م‍ر
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
ارزش‍ی‍اب‍ی‌[۱]
ب‍ه‍ره‌ وری‌
‏توصیفگر : ایران
استان زنجان
‏شناسه افزوده : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان. مدیریت آموزش و پژوهش
‏چکیده : ‏‫هدف پژوهش بررسی سیستم های حقوق و دستمزد در جمعیت هلال احمر و تاثیر چگونگی پرداخت حقوق و دستمزد و ارتباط آن با کارآئی افراد در واحدهای مختلف جمعیت هلال احمر می باشد. سوالات پژوهش : سوال اصلی : آیا رابطه ای بین حقوق و دستمزد و کارائی وجود دارد ؟ سوالات فرعی : آیا ضوابط پرداخت در سازمان بر روی افزایش عملکرد و کارائی کارکنان تاثیر دارد ؟ آیا کارکنان از ضوابط پرداخت در سازمان راضی هستند؟ آیا افزایش پرداخت ها از طریق برقراری دستمزد موجبات افزایش کارائی کارکنان را فراهم می کند ؟ روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و اهداف آن از نوع تحقیقی و توصیفی می باشد. جامعه آماری کلیه همکاران زن و مرد جمعیت های هلال احمر قزوین و زنجان می باشد که تعداد آنها ۱۰۸ نفر می باشد. حجم نمونه بالغ بر ۴۰ نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. با استفاده از پرسشنامه ساخته محقق اقدام به جمع آوری اطلاعات گردیده شده است. براساس نتایج بدست آمده از پرسشنامه حاصل می شود که کارکنان بین وظیفه کاری که انجام می دهند و حقوقشان رابطه ای کم و ناچیز می باشند و همچنین سازمان باید محیطی برای کارکنان فراهم سازد تا فرد برای انجام امور زندگی و برنامه ریزی برای امرار معاش مشکلی نداشته باشد.‬
 
   آدرس ثابت  حقوق و دستمزد و رابطه آن با کارآئی در جمعیت هلال احمر استان زنجان
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh