حاشیه‌الصاوی علی تفسیر‌الجلالین
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ص‍اوی‌، اح‍م‍د، ۱۷۶۱-۱۸۲۵م‌.
‏عنوان قراردادی : ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ج‍لال‍ی‍ن‌. ش‍رح‌
‏عنوان و نام پديدآور : حاشیه‌الصاوی علی تفسیر‌الجلالین/ شرح احمدبن محمدالصاوی‌المصری‌الخلوتی‌المالکی ؛ ضبطه و صححه محمد عبدالسلام شاهین.
‏مشخصات نشر : بیروت: دارالکتب‌العلمیه، ۱۴۲۰ق.= ۲۰۰۰م.‏‫= -۱۳۷۹‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶ج.‬
‏شابک : ج.۱‏‫:‬ ‭978-2-7451-0707-7
‏وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر شرحی اس‍ت‌ ب‍ر ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ج‍لالین ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د م‍ح‍ل‍ی‌.
‏يادداشت : ج.۲ - ۶ (چاپ اول: ۱۴۲۰ق.= ۲۰۰۰م.= ۱۳۷۹).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : .- ج.۱. اول سوره‌البقره - آخر سوره آل‌عمران.- ج.۲. اول سوره‌النساء - آخر سوره‌الاعراف.- ج.۳. اول سوره انفال - آخر سوره‌الاسراء.- ج.۴. اول سوره‌الکهف - آخر سوره‌الروم.- ج.۵. اول سوره لقمان - آخر سوره‌الذاریات.- ج.۶. اول سوره‌الطور - آخر سوره‌الناس و فی آخر‌الکتاب تفسیر سوره‌الفاتحه
‏موضوع : م‍ح‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۸۶۴ - ۷۹۱ق‌. ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ج‍لال‍ی‍ن‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏موضوع : تفاسیر اهل سنت
‏شناسه افزوده : م‍ح‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۸۶۴ - ۷۹۱ق‌. ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ج‍لال‍ی‍ن‌ ، ش‍رح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۹۶‏‫‬‭‏‫‭/م۳ت۷۰۲۱۶ ۱۳۷۹‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۹‎۶‎۰‎۱‎۱
 
   آدرس ثابت  حاشیه‌الصاوی علی تفسیر‌الجلالین
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۱۸۳۲۴ ‬
‪ ۱۱۳۵۱۴۴ ‬
۲
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۱۸۳۲۵ ‬
‪ ۱۱۳۵۱۴۵ ‬
۳
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۱۸۳۲۶ ‬
‪ ۱۱۳۵۱۴۶ ‬
۴
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۱۸۳۲۷ ‬
‪ ۱۱۳۵۰۱۸ ‬
۵
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۱۸۳۲۸ ‬
‪ ۱۱۳۴۵۲۷ ‬
۶
۱
۱۳۷۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۰۴۳۸ ‬
‪ ۶۵۱۳۲۰ ‬
۱
۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۰۴۳۹ ‬
‪ ۶۵۱۳۴۷ ‬
۲
۲
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۰۴۴۰ ‬
‪ ۶۴۵۷۶۵ ‬
۴
۲
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۰۴۴۱ ‬
‪ ۶۴۵۷۶۴ ‬
۳
۳
۱۳۸۵
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh