بررسی مسئله جاسوسی از دیدگاه حقوق بین الملل
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۳۴۶۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۷۶۴۵۸
‏پدیدآور : متقی‌نژاد، نورالله
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی مسئله جاسوسی از دیدگاه حقوق بین الملل[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر نورالله متقی‌نژاد ؛ استاد راهنما ذوالعین ؛ استاد مشاور منصور وفائی
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : حقوق و علوم سیاسی‬
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ۱۳۵
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۳۳- ۱۳۵
‏شناسه افزوده : استاد راهنما ذوالعین
‏شناسه افزوده : وفائی، منصور، استاد مشاور
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ج‍اس‍وس‍ی‌
ق‍وان‍ی‍ن‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی
‏چکیده : ‏‫هدف این تحقیق بررسی و کنکاش در حقوق بین الملل و قوانین و مقررات بین المللی است تا جایگاه جاسوسی در حقوق بین الملل روشن شود. شیوه پژوهش مطالعه و برررسی منشور ملل متحد میثاق ملل، حقوق دیپلماتیک و کنسولی ۱۹۶۱ وین و سایر کنوانسیون های بین المللی بوده است. ضمنامواردی از جاسوسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. طرح پژوهش : بهره برداری از قوانین و مقررات بین المللی مدون با مراجعه به متون حقوق بین الملل و کتب و مطالب مربوطه و نیز مطالعه برخی از موارد جاسوسی که در کتابها منتشر شده است می باشد. جمع آوری اطلاعات از طرق آشگار و پنهان از خصوصیات تمامی حکومتهاست و اکثر حکومتها برای نیل به اهداف خود به جمع آوری اطلاعات می پردازند. جاسوسی که شیوه پنهان و غیر قانونی جمع آوری اطلاعات است باید قانونمند شده و در نهایت محدوده های مجاز و غیر مجاز جاسوسی مشخص شده و مجازات جاسوسان متناسب با جرم ارتکابی آنان تعیین گردد.‬
 
   آدرس ثابت  بررسی مسئله جاسوسی از دیدگاه حقوق بین الملل
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh