بررسی آزادی اجتماعی از دیدگاه قرآن و مقایسه آن با لیبرالیسم غربی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۴۲۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۷۴۲۳۶
‏پدیدآور : اسلامی‌صومعه، ندا
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی آزادی اجتماعی از دیدگاه قرآن و مقایسه آن با لیبرالیسم غربی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر ندا اسلامی‌صومعه ؛ استاد راهنما فاطمه هاشمی ؛ استاد مشاور محسن احتشامی‌نیا
‏مقطع و رشته تحصیلی : ( کارشناسی ارشد ) : علوم قرآنی و حدیث
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۴
‏مشخصات ظاهری : ج، ۱۴۲ ورق
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۴۰ - ۱۴۲
‏شناسه افزوده : هاشمی، فاطمه، استاد ارهنما
‏شناسه افزوده : احتشامی‌نیا، محسن، استاد مشاور
‏توصیفگر : قرآن
‏توصیفگر : اسلام
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ل‍ی‍ب‍رال‍ی‍س‍م‌
آزادی‌
ح‍ق‍وق‌ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده الهیات. ادبیات و علوم انسانی
‏چکیده : ‏‫هدف پژوهش بررسی مبانی اصول تعریف شده ار ازادی اجتماعی در قران با لیبرالیسم و تحلیل نظر قران در مورد چند نمونه از مصادیق ازادی اجتماعی از جمله ازادی عقیده ، ازادی بیان، ازادی اقلیتهای دینی و ازادی اقتصادی است. روش پژوهش در چهار چوب روش کتابخانه ای و استفاده از قران کریم ، کتب تفسیر و روایی و کتب تخصصی فلسفی ، جامعه شناسی مربوط به موضوع و همچنین استفاده از نرم افزار های تخصصی علوم قران و تفسیر است. از نتایج حاصل شده میتوان اشاره نمود که اسلام ضمن در نظر گرفتن عدالت و اختیار برای افراد، قوانین و حدودی برای حفظ حقوق انسان ها و تقویت ازادی معنوی که ضامن ازادی اجتماعی انسانها است، ارائه میدهد که از این جهت تفاوت های ماهوی ممتازی نسبت به لیبرالیسم غرب در ان دیده میشود.‬
 
   آدرس ثابت  بررسی آزادی اجتماعی از دیدگاه قرآن و مقایسه آن با لیبرالیسم غربی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh