Center٫identity and authorship in paul Auster̓s The New york Trilogy
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۶۵۴۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۶۳۵۲۳
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۶۵۴۸.
‏پدیدآور : روحوند٬ حسن.
Rouhvand, Hassan .
‏عنوان و نام پديدآور : Center٫identity and authorship in paul Auster̓s The New york Trilogy[Dissertation]\by Hassan Rouhvand؛Advisor Jalal Sokhanvar؛Reader AmirAli Nojaumian.
‏عنوان ديگر : :مرکزیت٬ هویت و صاحب قلم در تریلوژی نیویورک اثر پال آستر.
‏مقطع و رشته تحصیلی : English literature‏‫: (‏Master of arts‏ )‬.
‏مشخصات نشر : Tehran.، 1384 = 2005.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[ ‏4‏ ٬ 183‏ ] ورق.‬
‏يادداشت : چکیده : فارسی- انگلیسی.
انگلیسی.
‏يادداشت : عنوان به فارسی : مرکزیت٬ هویت و صاحب قلم در تریلوژی نیویورک اثر پال آستر.
‏یادداشت : کتابنامه : ص. 179 - 182.
‏شناسه افزوده : سخنور٬ جلال٬ استاد راهنما.
‏شناسه افزوده : Sokhanvar, Jalal .
‏شناسه افزوده : نجومیان٬ امیرعلی٬ استاد مشاور.
‏شناسه افزوده : Nojaumian, AmirAli .
‏توصیفگر : اوستر٬ پل٬ ۱۹۴۷ - .
Auster, Paul.
‏توصیفگر : ‏‫سه‌گانه‌ی نیویورک ( کتاب ).‬
‏توصیفگر : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا
‏‫داستان‌های آمریکایی (س)‬
‏‫قرن ۲۰ م (س)‬
پساساختارگرایی.
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران مرکزی٬ دانشکده زبانهای خارجی.
‏چکیده : ‏‫هدف پژوهش حاضر بررسی موضوعات مرکزیت٬ هویت و صاحب قلم در رمان تریلوژی نیویورک اثر پال آستر با هدف اینکه مشخص شود آیا این سه موضوع از دیدگاه پساساختار گرایی دارای همان ارزش مطالعات سنتی هستند یا نه. روش نمونه گیری در این پژوهش کاربردی ندارد. تحقیق حاضر از منابع اینترنتی و فیش برداری کتابخانه ای سود برده است. در ضمن این رمان از دیدگاه پساساختاری گرایی مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش کاربردی ندارد. این پژوهش از پنج فصل تشکیل شده که در فصل اول با عنوان مقدمه هدف از پژوهش٬ سوالهای مطروحه در پژوهش و پروسه خوانش با توجه به فرآیند ارائه گردیده است و فصلهای دوم و سوم و چهارم اثر مزبور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. فصل پنجم نیز به نتیجه گیری پرداخته است. مطالعه و پژوهش به این نتیجه منجر شده است که پال آستر نویسنده رمان مزبور بارها چه به طور عمدی و چه به طور غیر عمدی از چهارچوب تعاریف داده شده سنتی برای مفاهیم مزبور دررمان تریلوژی نیویورک عدول کرده و این منجر به ساخت شکنی داستانهای پلیسی از نظر مرکزیت٬ بروز بحران در شخصیتهای رمان و در نهایت تعریف جدید از صاحب قلم گردیده است. ‬
 
   آدرس ثابت  Center٫identity and authorship in paul Auster̓s The New york Trilogy
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh