ن‍ظری‍ه‌ طب‍ق‍ه‌ تن‌آسا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : وب‍ل‍ن‌، ت‍ورس‍ت‍ای‍ن‌، ۱۸۵۷ - ۱۹۲۹م‌
Veblen, Thorstein
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ظری‍ه‌ طب‍ق‍ه‌ تن‌آسا/ ت‍ورس‍ت‍ی‍ن‌ وب‍ل‍ن‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ از س‍ی‌. رات‍ی‌ م‍ی‍ل‍ز؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ارش‍اد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍رن‍ی‌‏‫، ۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۹۹ ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫‭964-312-724-9 : ‬‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The theory of the leisure class‭.‬
‏يادداشت : چاپ قبلی کتاب با عنوان " ن‍ظری‍ه‌ طب‍ق‍ه‌ م‍رف‍ه‌" در سال ۱۳۸۳ منتشر شده است.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : ن‍ظری‍ه‌ طب‍ق‍ه‌ م‍رف‍ه‌.
‏موضوع : ثروتمندان
‏شناسه افزوده : ارش‍اد، ف‍ره‍ن‍گ‌، ‏‫۱۳۲۰ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : م‍ی‍ل‍ز، چ‍ارل‍زرای‍ت‌، ۱۹۱۶ - ۱۹۶۲م‌.
‏شناسه افزوده : Mills, Charles Wright
‏رده بندی کنگره : HB۸۳۱‭/و۲ن‌۶ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۰۶/۴۸۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۶۲۰۳۶
 
   آدرس ثابت  ن‍ظری‍ه‌ طب‍ق‍ه‌ تن‌آسا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۸۷۳۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۸۷۳۷ ‬
۵
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۴۲۴۰ ‬
‪ ۱۷۷۷۷۰۸ ‬
۶
۱۳۹۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۶۰۲۲۴ ‬
‪ ۱۷۸۷۷۵۸ ‬
۷
۱۳۹۴
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۷۹۷۵۲ ‬
‪ ۱۴۸۸۹۰۳ ‬
۱
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۷۹۷۵۳ ‬
‪ ۱۱۵۳۸۹۰ ‬
۲
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۹۷۱۳۳ ‬
‪ ۱۵۹۸۷۱۵ ‬
۳
۱۳۹۲
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۴۹۷۱۳۴ ‬
‪ ۶۳-۱۷۶۹۷۵ ‬
۴
۱۳۹۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۸۵۷۵۳ ‬
‪ ۲۰۲۶۷۶۵ ‬
۸
۱۳۹۶
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh