ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ م‍اد و م‍ن‍ش‍اء ن‍ظری‍ه‌ دی‍اک‍ون‍ف‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍ن‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۰۴ - ‏۱۳۵۰.‬
‏عنوان قراردادی : تاریخ ماد. شرح
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ م‍اد و م‍ن‍ش‍اء ن‍ظری‍ه‌ دی‍اک‍ون‍ف‌ / م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ خ‍ن‍ج‍ی‌.
‏مشخصات نشر : [تهران]: حکمت‏‫‏‏، [ ۱۳۳۵؟].‏‏‬‭‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‌ ۷۹ ص.‏‏‬‏‫؛ ‏‎۱۶ × ۱۱ س‌م.‭‮‬
‏شابک : ‏‫‏۲۵ ریال‏‏‬
‏يادداشت : کتاب حاضر نقد و بررسی کتاب"تاریخ ماد" تالیف ایگور میخائیلوویچ دیاکونوف، با ترجمه کریم کشاورز است.
‏يادداشت : عنوان روی جلد: بررسی تاریخ ماد.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏عنوان روی جلد : بررسی تاریخ ماد.
‏موضوع : دی‍اک‍ون‍وف‌، ای‍گ‍ورم‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌، ۱۹۱۴- م. تاریخ ماد-- نقد و تفسیر.
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- ماد، ۷۰۵ - ۵۵۸ق.م
‏شناسه افزوده : دی‍اک‍ون‍وف‌، ای‍گ‍ورم‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌، ۱۹۱۴- م. تاریخ ماد. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۲۰۲‭‮‬‏‫‬‭/د۹ت۲۰۸۳ ۱۳۳۵‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۱۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۵‎۴‎۰‎۸‎۲
 
   آدرس ثابت  ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ م‍اد و م‍ن‍ش‍اء ن‍ظری‍ه‌ دی‍اک‍ون‍ف‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۸۸۱۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۷۴۴۷ ‬
۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۹۲۸۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۷۲۱۳ ‬
۷
۱۳۳۵
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۷۱۸۶ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۷۱۸۶ ‬
۱۴
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۵۲۲۲ ‬
‪ DSR۲۰۲ /د۹ت۲۰۸۳ ۱۳۳۵ ‬
۱۱
۱۳۳۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۲۷۱ ‬
‪ ۴۸۷۹۷ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۹۲۷۲ ‬
‪ ۴۸۷۹۸ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۲۵۷۳۹ ‬
‪ ۱۲۲۸۸۲۱ ‬
۱
۱۳۳۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۶۳۸۶ ‬
‪ ۹۵۳۶۱۲ ‬
۹
۱۳۳۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۶۹۶۶ ‬
‪ ۹۰۰۷۱۳ ‬
۸
۱۳۳۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۶۹۶۷ ‬
‪ ۷۵۳۴۸۲ ‬
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۷۲۴۷۷ ‬
‪ ۹۶۰۳۹۱ ‬
۱۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۹۸۷۹ ‬
‪ ۱۰۰۹۰۰۴ ‬
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۳۵۲۹ ‬
‪ ۹۲۳۵ ‬
۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh