بررسی نقش محتوای روزنامه‌های دوم خرداد ۷۶ تا ۸۰ در ایجاد گرایش روزنامه‌خوانی اساتید دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۴۹۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۴۹۲۰۶
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۴۹۶۲.
‏پدیدآور : زنگنه، مریم.
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی نقش محتوای روزنامه‌های دوم خرداد ۷۶ تا ۸۰ در ایجاد گرایش روزنامه‌خوانی اساتید دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش مریم زنگنه ؛ استاد راهنما محمد سلطانی‌فر ؛ استاد مشاور شهناز هاشمی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : علوم ارتباطات، گرایش روزنامه‌نگاری.
‏مشخصات نشر : تهران.، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۱۵۵ ورق:جدول، نمودار، پرسشنامه.
‏يادداشت : چکیده : فارسی - انگلیسی.
‏يادداشت : بررسی نقش محتوای روزنامه از دوم خرداد ۷۶ تا ۸۰ در ایجاد گرایش روزنامه‌خوانی اساتید دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۵۵.
‏عنوان ديگر : بررسی نقش محتوای روزنامه از دوم خرداد ۷۶ تا ۸۰ در ایجاد گرایش روزنامه خوانی اساتید دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏شناسه افزوده : سلطانی‌فر، محمد، استاد راهنما.
‏شناسه افزوده : هاشمی، شهناز، استاد مشاور.
‏توصیفگر : روز ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
اس‍ت‍ادان‌
م‍ح‍ت‍وا
م‍طال‍ع‍ه‌
دوم خرداد ۱۳۷۶.
‏‫مطبوعات سیاسی - اجتماعی ( ۱۳۷۶ - ۱۳۸۰ ).‬
‏توصیفگر : ایران.
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی و روان‌شناسی.
‏چکیده : ‏‫هدف پژوهش بررسی اینکه آیا تغییر محتوای روزنامه ها پس از دوم خرداد ۷۶ تا حدود خرداد ۸۰ و تعطیل شدن تعداد زیادی از روزنامه ها تاثیری در میزان گرایش به روزنامه خوانی اساتید دانشگاه تهران ( دانشکده حقوق و علوم سیاسی ) داشته است یا خیر؟ و آیا این هیجان بعد از آن هم ادامه داشت. روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره : ۷۴ نفر مرد استاد دانشگاه - دانشکده علوم سیاسی با مدرک دکترا می باشد. روش پژوهش : پیمایشی - از روش آزمون خی دو. ابزار اندازه گیری : پرسشنامه. نتیجه کلی : طبق این پژوهش محتوای روزنامه های بعد از دوم خرداد ۷۶ تا ۸۰ تاثیری در میزان گرایش به روزنامه خوانی اساتید دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی نداشته است.‬
 
   آدرس ثابت  بررسی نقش محتوای روزنامه‌های دوم خرداد ۷۶ تا ۸۰ در ایجاد گرایش روزنامه‌خوانی اساتید دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh