مشروطه‌ی ایرانی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آج‍ودان‍ی‌، م‍اش‍اءالله
‏عنوان و نام پديدآور : مشروطه‌ی ایرانی/ماشاالله آجودانی.
‏مشخصات نشر : تهران: اختران‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ۵۶۰ ص.:نمونه.
‏فروست : اختران؛۴۱
‏شابک : ‏‫۴۵۰۰۰ ریال‬‏‫( چاپ سوم)‬: ‏‫‭964-7514-49-2‬ ؛ ‏‫۶۲۰۰۰ریال‬:‏‫‬‭964-7514-49-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ هشتم)
‏يادداشت : چاپ هشتم.
‏يادداشت : ‏‫چاپ سوم: اردیبهشت ۱۳۸۳.‬
‏يادداشت : چاپ قبلی تحت عنوان "مشروطه ایرانی" در سال ۱۳۸۲ توسط همین ناشر بدون فروست منتشر شده است.
‏عنوان دیگر : مشروطه ایرانی.
‏موضوع : اسلام و مشروطیت اسلام و مشروطیت.
‏موضوع : ولایت فقیه
‏موضوع : روشنفکران -- ایران
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ق.
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -- روحانیت
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۱۴۰۷‏‫‭/آ۳م۵ ۱۳۸۶‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭۹۵۵/۷۵۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۴‎۷‎۶‎۲‎۲
 
   آدرس ثابت  مشروطه‌ی ایرانی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۴۵۸۲ ‬
‪ DSR۱۴۰۷ /آ۳م۵ ۱۳۸۶ ‬
۱۶
۱۳۸۳
۵
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۲۵۳ ‬
‪ DSR۱۴۰۷ /آ۳م۵ ۱۳۸۶ ‬
۳۰
۱۳۸۳
۵
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۸۰۳ ‬
‪ DSR۱۴۰۷ /آ۳م۵ ۱۳۸۶ ‬
۳۱
۱۳۸۵
۷
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۹۸۰۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۹۲۳۹ ‬
۱۴
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۵۰۴ ‬
‪ DSR۱۴۰۷ /آ۳م۵ ۱۳۸۶ ‬
۱
۱
۱۳۸۶
۴
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۲۰۵۳ ‬
‪ DSR۱۴۰۷ /آ۳م۵ ۱۳۸۷ ‬
۱۷
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۸۸۳۲۶ ‬
‪ ۲۴۶۷۶۳ ‬
۵
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۹۶۰۰۶ ‬
‪ ۶۰۷۹۶۸ ‬
۱۰
۱۳۸۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۰۸۸۵ ‬
‪ ۶۲۲۸۵۷ ‬
۱۳
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۰۸۸۶ ‬
‪ ۶۱۴۰۶۶ ‬
۱۱
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۹۰۹۸۳ ‬
‪ ۶۱۹۵۳۳ ‬
۹
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۱۲۸۳۷ ‬
‪ ۷۲۶۷۳۶ ‬
۱
۱۳۸۶
۸
 
مبادلات
‪ ۱۲۱۲۸۳۸ ‬
‪ ‬
۲
۱۳۸۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۹۵۴۰ ‬
‪ ۷۰۷۴۵۴ ‬
۳
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۹۵۴۱ ‬
‪ ۷۰۷۴۵۵ ‬
۴
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۱۲۱۷ ‬
‪ ۷۰۵۰۰۷ ‬
۶
۱۳۸۷
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۱۲۱۹ ‬
‪ ۷۰۵۰۰۶ ‬
۷
۱۳۸۷
۹
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۷۸۲۳ ‬
‪ ۱۰۱-۵۴۳۸۰ ‬
۲۶
۱۳۸۳
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh