روش‌های تحقیق در علوم رفتاری
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍رم‍د، زه‍ره‌، ‏‫۱۳۱۳ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : روش‌های تحقیق در علوم رفتاری/ زهرا سرمد‏‫، عباس بازرگان، الهه حجازی.
‏مشخصات نشر : تهران: آگه‏‫‏، ۱۳۸۶.‬‬‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۴۰۵ ص.‬‬‏‬‮‮: جدول.
‏شابک : ‏‫‏۴۸۰۰۰ریال‬‬‏‫: چاپ سیزدهم‬ ‏‫‏‭ 964-329-051-4 :‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ریال (چاپ دوازدهم)‏‬ ؛ ‏‫‏۴۸۰۰۰ریال(چاپ چهاردهم)‬ ؛ ‏‫‏۶۰۰۰۰ ریال‬‮‬‏‫: چاپ هفدهم‬ ‏‫‏‭ 978-964-329-051-1 : ‮‍‍‬‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال (چاپ هجدهم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ بیست و سوم)‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ ریال ( چاپ بیست و پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰۰ ریال(چاپ بیست و ششم)‬ ؛ ‏‫۲۴۰۰۰۰ ریال(چاپ بیست و هشتم)‬
‏يادداشت : چاپ دوازدهم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ سیزدهم:زمستان ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ چهاردهم.
‏يادداشت : چاپ پانزدهم: پاییز ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ هفدهم و هجدهم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : ‏‫چاپ بیست و سوم: بهار ۱۳۹۱.‬
‏يادداشت : چاپ بیست و پنجم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : چاپ بیست و ششم : ۱۳۹۳.
‏يادداشت : چاپ بیست و هشتم : ۱۳۹۴.
‏يادداشت : این کتاب در سال‌های ۱۳۸۴ - ۱۳۹۷ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : روان‌شناسی -- تحقیق
‏شناسه افزوده : ب‍ازرگ‍ان‌ ه‍رن‍دی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۳۲۱ - ‏
‏شناسه افزوده : ح‍ج‍ازی‌، ال‍ه‍ه‌،‏‫ ۱۳۳۹ - ‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BF۷۶/۵‏‫‬‭‬‭/س۴ر۹ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۱۵۰/۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۴‎۲‎۷‎۱‎۹
 
   آدرس ثابت  روش‌های تحقیق در علوم رفتاری
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۵۷۲۸ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۵۷۲۸ ‬
۱۹
۱۳۹۲
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۴۲۶۹ ‬
‪ ۵۹۲۱۸۴ ‬
۳
۱۳۸۴
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۴۵۴۲۶ ‬
‪ ۸۴۶۵۳۷ ‬
۶
۱۳۸۵
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۳۰۵۴ ‬
‪ ۷۴۹۱۰۸ ‬
۱
۱۳۸۵
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۶۳۰۵۵ ‬
‪ ۷۴۹۹۲۳ ‬
۲
۱۳۸۶
۱۳
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۲۶۸۲۶///// ‬
‪ ‬
۴
۱۳۸۷
۱۶
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۲۶۸۲۷////// ‬
‪ ‬
۵
۱۳۸۷
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۵۵۵۲ ‬
‪ ۱۲۵۴۸۰۸ ‬
۸
۱۳۹۰
۲۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۵۵۵۳ ‬
‪ ۱۲۵۴۸۰۹ ‬
۹
۱۳۹۰
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۶۱۶۰۵ ‬
‪ ۱۰۵۳۲۳۱ ‬
۱۰
۱۳۹۱
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۶۱۶۰۶ ‬
‪ ۱۰۵۳۲۳۲ ‬
۱۱
۱۳۹۱
۲۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۱۶۷۵۹ ‬
‪ ۱۵۲۶۳۷۷ ‬
۱۳
۱۳۹۰
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۷۳۵۹۸ ‬
‪ ۱۴۰۵۷۵۷ ‬
۷
۱۳۹۲
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۲۷۳۵۹۹ ‬
‪ ۲۲۳۲۰۲۷ ‬
۱۴
۱۳۹۲
۲۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۲۷۴۶۰ ‬
‪ ۱۵۲۶۳۲۲ ‬
۱۶
۱۳۹۲
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۵۹۱۹۴ ‬
‪ ۱۷۰۷۲۸۵ ‬
۱۷
۱۳۹۴
۲۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۱۲۳۱۸ ‬
‪ ۱۷۵۵۸۱۹ ‬
۱۸
۱۳۹۵
۲۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۸۱۱۲۲ ‬
‪ ۲۰۱۲۰۹۸ ‬
۲۰
۱۳۹۶
۳۰
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۱۳۸۹۷۸ ‬
‪ ۶۳-۱۷۶۶۵۳ ‬
۲۲
۱۳۹۷
۳۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh