ج‍ن‍گ‌ آه‍ن‍گ‌س‍ازان‌ ف‍ی‍ل‍م‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۷۷-۵۳۴۷
‏سرشناسه : ه‍رش‍ن‌، راب‍رت‌
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ن‍گ‌ آه‍ن‍گ‌س‍ازان‌ ف‍ی‍ل‍م‌/ ه‍رش‍ن‌، راب‍رت‌؛ ت‍ران‍ه‌ ب‍روم‍ن‍د
‏منشا مقاله : ، س‍ی‍ن‍م‍ا، س‍ال‌ ۷، ش‌ ۳۲۲ ، (۱۷ ت‍ی‍ر ۱۳۷۷ ): ص‌ ۱۸ - ۱۹.
‏توصیفگر : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ف‍ی‍ل‍م‌
‏توصیفگر : ب‍روم‍ن‍د، ت‍ران‍ه‌
 
   آدرس ثابت  ج‍ن‍گ‌ آه‍ن‍گ‌س‍ازان‌ ف‍ی‍ل‍م‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh