رابطه فقر با بزهکاری جنسی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۲۵۳۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۴۸۷۷۵
‏شماره بازیابی : ‏‫۵۱-۲۲۵۳۵.‬
‏پدیدآور : غفوری، عبدالله.
‏عنوان و نام پديدآور : رابطه فقر با بزهکاری جنسی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهش و نگارش عبدالله غفوری ؛ استاد راهنما ولی الله انصاری ؛ استاد مشاور محمود آخوندی‌اصل.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : حقوق جزا و جرم‌شناسی.‬
‏مشخصات نشر : قم.، ‏‫۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ۳۰۵ ورق:جدول.
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۳۰۲ - ۳۰۵.
‏شناسه افزوده : انصاری، ولی الله، استاد راهنما.
‏شناسه افزوده : آخوندی‌اصل، محمود، استاد مشاور.
‏توصیفگر : ف‍ق‍ر
ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ب‍زه‍ک‍اری‌
ج‍رای‍م‌ ج‍ن‍س‍ی‌
‏توصیفگر : ایران.
‏شناسه افزوده : دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی.
‏چکیده : ‏‫هدف پژوهش : بررسی ارتباط بین فقر با جرایم و بزه های جنسی بود و اینکه آیا فقر مستقیما باعث بزهکار شدن شخص می شود و یا زمینه را جهت بزهکاری آماده می سازد و در صورت وجود ارتباط چه راهکارهایی باید پیشنهاد شود که میزان این جرایم کم و محدود شود و یا در صورت امکان ریشه کن شود و هدف دیگر نشان دادن چهره فقر در میان بزهکاران می باشد و اینکه فقر به غیر از مسائل و جرایم جنسی باعث وقوع چه نوع جرایم و بزه های دیگر می شود و اینکه آیا فقر در همه این جرایم و بزه ها عامل یا علت می باشد و میزان دخالت و تاثیر فقر به چه نحو و میزان می باشد و در همین راستا بسیاری از کتب و پایان نامه ها و مجلات و روزنامه ها و ... مطالعه و از مراکز آمار و تحقیقات و پژوهشهای قوه قضائیه استعانت نموده و هم چنین با تعدادی از قضات در جنوب غرب تهران مصاحبه و تعدادی از پرونده ها مطالعه و خلاصه آنها در پایان نامه قید شده است.
 
   آدرس ثابت  رابطه فقر با بزهکاری جنسی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh