دنیای بازی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : دنیای بازی[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران[ شرکت الهام گستر امروز]‏‫، ۱۳۸۴ -‬
‏فاصله انتشار : ماهانه
‏يادداشت : عنوان دیگر: سودوکو
‏يادداشت : صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: بابک نمازیان
صاحب امتیازاز سال ۹۴ : شرکت الهام گستر امروز
مدیر مسئول: سمیه سادات احمدی
‏موضوع : بازی‌های کامپیوتری -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : نمازیان، بابک، ‏‫۱۳۵۳ -‏‬، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر
‏رده بندی کنگره : GV۱۴۶۹/۱۵‬
‏رده بندی د... : ‏‫۷۹۴/۸۰۵‍‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۱۳۴۹۸
‏دسترسی و محل الکترونیکی : dbazi@dbazi.com
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
 
   آدرس ثابت  دنیای بازی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۵۱۴ ‪ ۱۳۸۵
ش۵-۱۴(فروردین-۱۵دی)<ش۵ویژه نوروز>
‪ 1787438
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۷۹۱۹ ‪ ۱۳۸۵
س۲: ش۶-۱۲(۱۵اردیبهشت-۱۵آبان)
‪ 1615764
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۶۹۸۴ ‪ ۱۳۸۴
س۱: ش۱-۴(مهر-دی)
‪ 2556165
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۷۲۱۶ ‪ ۱۳۸۴
س۱: ش۱-۴(مهر-دی)
‪ 3150520
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۶۹۶۴ ‪ ۱۳۸۸-۱۳۸۹
ش۷۳-۸۵([دی۱۳۸۸-بهمن۱۳۸۹]) <کسری: ۷۴-۷۹، ۸۱-۸۴>
‪ 4494627
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۶۹۶۵ ‪ ۱۳۸۸-۱۳۸۹
ش۷۳-۸۵([دی۱۳۸۸-بهمن۱۳۸۹]) <کسری: ۷۴-۷۹، ۸۱-۸۴>
‪ 4494559
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۷۵۸۲ ‪ ۱۳۹۳-۱۳۹۴
ش۱۷۶-۲۰۰(آبان۱۳۹۳-نیمه اول دی۱۳۹۴)<کسری: ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۸۱-۱۹۲، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۹>
‪ 6532025
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۹۷۵۰ ‪ ۱۳۹۵
ش۲۱۴-۲۱۵(مرداد)
‪ 6591353
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۰۹۰۳ ‪ ۱۳۹۶
ش۲۳۰-۲۳۶(نیمه دوم فروردین-نیمه دوم تیر)<کسری: ۲۳۱-۲۳۲>
‪ 7094990
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh