پ‍ی‍م‍ان(حذفی)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ی‍م‍ان(حذفی)[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌[ب‍ی‌ن‍ا]۱۳۱۲ -
‏مشخصات ظاهری : ج‌.: م‍ص‍ور، ق‍طع‌۲۱ س‌.م‌
‏فاصله انتشار : ساير
‏يادداشت : ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از: ک‍س‍روی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌
‏موضوع : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
زب‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
‏شناسه افزوده : ک‍س‍روی‌، اح‍م‍د،۱۳۲۴ - ۱۲۶۹ . ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از
‏رده بندی کنگره : DSR۱ /پ‌۹
‏رده بندی د... : /۰۰۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۱۲۰۸۸
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
 
   آدرس ثابت  پ‍ی‍م‍ان(حذفی)
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh