کشتی پهلو گرفته
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ج‍اع‍ی‌، سیدم‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۳۹ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : کشتی پهلو گرفته / مهدی شجاعی .
‏مشخصات نشر : ‏‫تهران‬‬‏‫: کتاب نیستان‬‬‏‫، ۱۳۸۷.‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۶۰ ص.‬‬‬
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫ :‏ ‫‬‭964-337-432-7‬‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ ریال (چاپ بیست و هشتم)‬‬ ؛ ‏‫۲۳۰۰۰ ریال‬‬‏‫: چاپ سی‌ام‬‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-337-432-7‬‬ ؛ ‏‫۲۶۰۰۰ ریال (چاپ سی و یکم)‮‬‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال (چاپ سی و دوم)‬ ؛ ‏‫۳۴۰۰۰ ریال‬ ( چاپ سی و سوم)‬‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰۰ ریال (چاپ سی و چهارم)‮‬‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال (چاپ سی و هشتم)‬ ؛ ‏‫۷۶۰۰۰ ریال ( چاپ چهلم)‬ ؛ ‏‫۸۲۰۰۰ریال(چاپ چهل و یکم)‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال(چاپ چهل و پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰۰ریال (چاپ پنجاهم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ بیست و نهم)
‏يادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۵(فیپا).
‏يادداشت : چاپ بیست و هشتم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ بیست و نهم.
‏يادداشت : ‏‫چاپ سی‌ام و سی و یکم: ۱۳۸۸.‮‬
‏يادداشت : چاپ سی و دوم تا سی و چهارم: ۱۳۸۹.
‏يادداشت : ‏‫چاپ سی و هشتم: ۱۳۹۱.‬
‏يادداشت : چاپ چهلم چهل و یکم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : چاپ چهل و پنجم : ۱۳۹۵.
‏يادداشت : ‏‫چاپ پنجاهم: ۱۳۹۶.‬
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۸۷-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس .
‏موضوع : فاطمه زهرا‏‫(س)‬، ‏‫۸؟ قبل از هجرت - ۱۱ق.‏‬ -- داستان‌های نوجوانان
‏موضوع : داستان‌های مذهبی--قرن ۱۴
‏موضوع : داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۱۲۳‭‬ ‭/ج۲۱۵۶‏‫‬‭‬‭ک۵ ۱۳۸۷‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭[ج]۸‮فا‬۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۴۵۷۴۸
 
   آدرس ثابت  کشتی پهلو گرفته
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۰۳۳۶۵ ‬
‪ ۶۳-۹۳۷۴۹ ‬
۳
۱۳۸۷
۲۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۲۳۲۱ ‬
‪ ۶۳-۱۲۴۱۴۰ ‬
۱۴
۱۳۸۹
۳۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۳۸۰۸ ‬
‪ ۶۳-۱۲۵۲۷۵ ‬
۴۰
۱۳۸۹
۳۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۵۷۹۲۷ ‬
‪ ۱۷۷۵۶۸۴ ‬
۴۲
۱۳۹۵
۴۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۵۲۰۳۷ ‬
‪ ۱۷۸۰۷۴۰ ‬
۴۳
۱۳۹۵
۴۸
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۵۴۹۶۵۲ ‬
‪ ‬
۴۹
۱۳۹۶
۴۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۴۹۶۶۱ ‬
‪ ۱۷۸۵۴۰۳ ‬
۴۶
۱۳۹۶
۴۹
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۷۰۰۷۷۳ ‬
‪ ‬
۵۰
۱۳۹۵
۴۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۰۰۷۹۸ ‬
‪ ۱۷۸۹۹۲۴ ‬
۵۱
۱۳۹۵
۴۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۷۲۴۹ ‬
‪ ۹۱۵۱۱۳ ‬
۱۰
۱۳۸۹
۳۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۷۲۵۰ ‬
‪ ۹۱۵۱۱۲ ‬
۱۱
۱۳۸۹
۳۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۰۱۶۲ ‬
‪ ۸۵۶۵۱۸ ‬
۱۲
۱۳۸۹
۳۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۰۱۶۳ ‬
‪ ۸۵۶۵۱۷ ‬
۱۳
۱۳۸۹
۳۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۵۵۶۹ ‬
‪ ۹۱۴۵۷۶ ‬
۱۵
۱۳۸۹
۳۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۹۵۵۷۰ ‬
‪ ۹۱۴۵۷۵ ‬
۱۶
۱۳۸۹
۳۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۵۹۰۳ ‬
‪ ۱۱۸۸۹۸۹ ‬
۱۷
۱۳۹۰
۳۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۵۹۰۴ ‬
‪ ۱۱۸۸۹۸۸ ‬
۱۸
۱۳۹۰
۳۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۴۵۶۷ ‬
‪ ۸۸۳۷۹۱ ‬
۱
۱۳۸۷
۲۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۴۵۶۸ ‬
‪ ۸۸۳۷۹۰ ‬
۲
۱۳۸۷
۲۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۴۶۱۷۷ ‬
‪ ۷۴۸۸۹۵ ‬
۴
۱۳۸۷
۲۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۴۶۱۷۸ ‬
‪ ۷۴۸۸۹۴ ‬
۵
۱۳۸۷
۲۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۶۲۵۷ ‬
‪ ۷۸۱۱۶۹ ‬
۶
۱۳۸۸
۳۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۶۲۵۸ ‬
‪ ۷۸۱۱۷۰ ‬
۷
۱۳۸۸
۳۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۳۲۷۹ ‬
‪ ۸۳۰۶۷۷ ‬
۸
۱۳۸۸
۳۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۳۲۸۰ ‬
‪ ۸۳۰۶۷۸ ‬
۹
۱۳۸۸
۳۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۸۶۴۶۳ ‬
‪ ۱۲۵۶۶۷۷ ‬
۲۰
۱۳۹۰
۳۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۸۱۴۰ ‬
‪ ۱۱۰۴۹۴۸ ‬
۲۱
۱۳۹۱
۳۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۸۱۴۱ ‬
‪ ۱۱۰۴۹۴۹ ‬
۲۲
۱۳۹۱
۳۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۸۵۰۸ ‬
‪ ۱۲۷۰۶۹۸ ‬
۳۰
۱۳۹۱
۳۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۸۵۰۹ ‬
‪ ۱۲۷۰۶۹۷ ‬
۲۹
۱۳۹۱
۳۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۴۰۵۶ ‬
‪ ۱۳۰۱۳۳۳ ‬
۳۳
۱۳۹۰
۳۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۵۴۴۹ ‬
‪ ۱۱۷۴۴۸۲ ‬
۲۳
۱۳۹۱
۳۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۵۴۵۰ ‬
‪ ۱۱۷۴۴۸۱ ‬
۲۴
۱۳۹۱
۳۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۹۰۳۵ ‬
‪ ۱۳۷۵۳۵۱ ‬
۲۵
۱۳۹۲
۴۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۹۰۳۶ ‬
‪ ۱۳۷۵۳۵۲ ‬
۲۶
۱۳۹۲
۴۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۶۵۰۷ ‬
‪ ۱۴۱۴۷۹۸ ‬
۳۴
۱۳۹۲
۴۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۶۵۰۸ ‬
‪ ۱۴۱۴۷۹۷ ‬
۳۵
۱۳۹۲
۴۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۴۷۶۴ ‬
‪ ۱۵۸۱۷۳۴ ‬
۳۶
۱۳۹۳
۴۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۴۷۶۵ ‬
‪ ۱۵۸۱۷۳۵ ‬
۳۷
۱۳۹۳
۴۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۵۸۵۲ ‬
‪ ۱۵۸۷۶۱۴ ‬
۳۸
۱۳۹۳
۴۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۰۵۸۵۳ ‬
‪ ۱۵۸۷۶۱۵ ‬
۳۹
۱۳۹۳
۴۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۲۳۳۱ ‬
‪ ۱۶۵۶۸۹۹ ‬
۲۷
۱۳۹۴
۴۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۸۹۴۰۹ ‬
‪ ۱۷۳۵۸۲۷ ‬
۴۵
۱۳۹۵
۴۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۶۹۹۰۰ ‬
‪ ۱۹۵۲۱۵۶ ‬
۵۲
۱۳۹۶
۵۰
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۸۶۹۹۰۱ ‬
‪ ‬
۵۳
۱۳۹۶
۵۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۸۲۵۸۵ ‬
‪ ۱۹۶۰۷۸۴ ‬
۵۴
۱۳۹۶
۵۱
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۸۸۲۵۸۶ ‬
‪ ‬
۵۵
۱۳۹۶
۵۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh