زه‍ره‌‌ال‍ت‍ف‍اس‍ی‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍وزه‍ره‌، م‍ح‍م‍د، ۱۸۹۸ - ۱۹۷۴م‌.
Abu Zahrah, Muhammad
‏عنوان و نام پديدآور : زه‍ره‌‌ال‍ت‍ف‍اس‍ی‍ر/ م‍ح‍م‍د اب‍وزه‍ره‌.
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌ : دارال‍ف‍ک‍رال‍ع‍رب‍ی‌‏‫، ۱۴۰۸ق‌. ‬‏‫= ۱۹۸۷م‌.‬‏‫= ۱۳۶۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰ج‌.‬
‏يادداشت : عربی.
‏موضوع : تفاسیر اهل سنت -- قرن ۱۴
‏موضوع : Qur'an -- *Sunnite Hermeneutics -- 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۹۸‏‫‭/‌‮ال‍ف‌‬۲ز۹ ۱۳۶۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۱۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۵۳۱
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  زه‍ره‌‌ال‍ت‍ف‍اس‍ی‍ر
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۶۱۳۱۳ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۹۸ ‏‫‭/‌‮ال‍ف‌‬۲ز۹ ۱۳۶۶ ‬
۱
۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۶۱۳۱۴ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۹۸ ‏‫‭/‌‮ال‍ف‌‬۲ز۹ ۱۳۶۶ ‬
۲
۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۶۱۳۱۵ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۹۸ ‏‫‭/‌‮ال‍ف‌‬۲ز۹ ۱۳۶۶ ‬
۳
۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۶۱۳۱۶ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۹۸ ‏‫‭/‌‮ال‍ف‌‬۲ز۹ ۱۳۶۶ ‬
۴
۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۶۱۳۱۷ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۹۸ ‏‫‭/‌‮ال‍ف‌‬۲ز۹ ۱۳۶۶ ‬
۵
۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۶۱۳۱۸ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۹۸ ‏‫‭/‌‮ال‍ف‌‬۲ز۹ ۱۳۶۶ ‬
۶
۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۶۱۳۱۹ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۹۸ ‏‫‭/‌‮ال‍ف‌‬۲ز۹ ۱۳۶۶ ‬
۷
۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۶۱۳۲۰ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۹۸ ‏‫‭/‌‮ال‍ف‌‬۲ز۹ ۱۳۶۶ ‬
۸
۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۶۱۳۲۱ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۹۸ ‏‫‭/‌‮ال‍ف‌‬۲ز۹ ۱۳۶۶ ‬
۹
۱
۱
قفسه باز
 
تالار علوم انسانی
‪ ۸۶۱۳۲۲ ‬
‪ ‏‫‬‭BP۹۸ ‏‫‭/‌‮ال‍ف‌‬۲ز۹ ۱۳۶۶ ‬
۱۰
۱
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh