ه‍م‍ن‍وای‍ی‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ی‌ ارک‍س‍ت‍ر چ‍وب‌ه‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍اس‍م‍ی‌، رض‍ا، ‏‫۱۳۲۸ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍م‍ن‍وای‍ی‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ی‌ ارک‍س‍ت‍ر چ‍وب‌ه‍ا / رض‍ا ق‍اس‍م‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ن‍ی‍ل‍وف‍ر ‏‫، ۱۳۸۷.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۲۰۷ ص.‬
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‏‫ : چاپ هشتم‬‬‏‫ :‭ ‎964-448-277-8‬ ؛ ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‮‬: چاپ نهم‏‫‬‭‭978-964-448-277-9 :‬ ؛ ‏‫‬‬۷۵۰۰۰ ریال (چاپ دوازدهم)
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ری‍ن‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ م‍نتش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ هشتم .
‏يادداشت : چاپ نهم: زمستان ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ دوازدهم: بهار ۱۳۹۲.
‏موضوع : داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۱۷۱‭ /‮الف‬۵۶۲‏‫‭‭‭‭‭ه‍‌۸ ۱۳۸۷‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۶۸۳۸
 
   آدرس ثابت  ه‍م‍ن‍وای‍ی‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ی‌ ارک‍س‍ت‍ر چ‍وب‌ه‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۷۸۶۶۵ ‬
‪ ۶۳-۶۷۵۶۱ ‬
۲
۱۳۸۶
۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۶۷۳۴ ‬
‪ ۶۳-۹۲۱۹۸ ‬
۱۱
۱۳۹۰
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۸۹۶۱ ‬
‪ ۳۲۹۸۴۲ ‬
۵
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۷۸۹۶۲ ‬
‪ ۱۹۱۵۵۹ ‬
۶
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۵۶۲۴ ‬
‪ ۷۰۷۴۷۸ ‬
۳
۱۳۸۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۹۵۶۲۵ ‬
‪ ۷۰۷۴۷۹ ‬
۴
۱۳۸۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۷۳۲۳۹ ‬
‪ ۹۰۹۹۶۹ ‬
۹
۱۳۸۸
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۷۳۲۴۰ ‬
‪ ۹۰۹۹۶۸ ‬
۱۰
۱۳۸۸
۹
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۳۲۲۵۴ ‬
‪ ‬
۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۳۲۲۵۵ ‬
‪ ۷۴۱۰۴۴ ‬
۸
۱۳۸۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۵۸۴۴۰ ‬
‪ ۲۸۵۱ ‬
۱۲
۱۳۹۰
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۵۸۴۴۱ ‬
‪ ۲۸۵۰ ‬
۱۳
۱۳۹۰
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۷۷۰۵۹ ‬
‪ ۱۲۸۲۹۷۵ ‬
۱۴
۱۳۹۱
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۷۷۰۶۰ ‬
‪ ۱۲۸۲۹۷۴ ‬
۱۵
۱۳۹۱
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۸۶۴۴ ‬
‪ ۱۳۶۸۷۰۵ ‬
۱۶
۱۳۹۲
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۸۸۶۴۵ ‬
‪ ۱۳۶۸۷۰۴ ‬
۱۷
۱۳۹۲
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۷۹۰۹ ‬
‪ ۱۶۱۴۰۰۵ ‬
۲۰
۱۳۹۳
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۷۹۱۰ ‬
‪ ۱۶۲۶۴۳۴ ‬
۱۹
۱۳۹۳
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۱۰۵۷۷ ‬
‪ ۱۹۸۰۴۹۸ ‬
۲۱
۱۳۹۵
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۰۵۳۱ ‬
‪ ۲۰۵۰۵۳۴ ‬
۲۲
۱۳۹۷
۱۵
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۳۰۳۰۵۳۲ ‬
‪ ‬
۲۳
۱۳۹۷
۱۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh