ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت):outliers‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۱۵ از ۳۹۶۳۹۷۶
 
صفحه  1 از   1 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
پایان نامه فارسی اثر داده‌های پرت در کشف نقطه تغییر در فرآیند نرمال تک‌متغیره با تغییرات ایزوتونیک
بیکائی، سیدمحمود
‏‫۱۳۹۴‏.
کتاب فارسي از ما بهتران
گلدول، مالکوم
‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي از ما بهتران
گلدول، مالکوم
‏‫‏‫۱۳۹۷.‬‬‬
کتاب فارسي استثنائی‌ها
گلدول، مالکوم
‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي تافته‌های جدابافته: داستان موفقیت
گلدول، مالکوم
‏‫۱۳۸۹.‬‬
کتاب فارسي داستان موفقیت
گلدول، مالکوم
‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي داستان موفقیت نخبگان
گلدول، مالکوم
‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي غیرمعمولی‌ها
گلدول، مالکوم
‏‫۱۳۹۶.‮‬‬