ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت):lahsaeizadeh‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۱۸ از ۳۵۰۳۰۴۷
 
صفحه  1 از   2 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي Contemporary rural Iran
ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
۱۳۷۲ = ۱۹۹۳.
کتاب فارسي ‎Migration and urbanization‬
ل‍ه‍س‍ای‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۳۰
۱۳۸۱ = م‌۲۰۰۳.
کتاب فارسي Sociology in Iran
1992
پایان نامه فارسی The effect of the 1962 Iranian land reform on rural social class structure
لهسائی‌زاده، عبدالعلی، ۱۳۳۰
1984=1363
مقاله فارسی بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز
ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
مقاله فارسی بررسی نظری شاخص های اندازه‌گیری نابرابری اجتماعی در مناطق روستایی
ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
کتاب فارسي ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در روس‍ت‍اه‍ای‌ ای‍ران‌
ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
۱۳۶۹.
کتاب فارسي ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در روس‍ت‍اه‍ای‌ ای‍ران‌
ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۳۰
۱۳۸۲.
کتاب فارسي ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آب‍ادان‌
ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۳۶
۱۳۸۳.
کتاب فارسي ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۳۶
۱۳۷۹.
کتاب فارسي جامعه‌شناسی کشاورزی ایران
ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
‏‫۱۳۸۷.‬
کتاب فارسي جامعه‌شناسی گراش
صلاحی، عبدالعلی
‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دوانی‌ها: تلاش‌ها و موفقیت‌ها
ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
‏‫۱۳۹۲.‬
کتاب فارسي س‍اخ‍ت‍ار س‍ن‍ی‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌
ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۳۰
۱۳۷۹.
کتاب فارسي سرگذشت یک جامعه‌شناس
ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
‏‫‏‫‬‏۱۳۹۴.‬
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   2 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh