ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(شاپا / شابك(ع):‭"9648009139"‬‬) {و} ‫(پایگاه:کتا...
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۳ از ۳۷۲۷۲۱۵
 
صفحه  1 از   1 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي ت‍ذک‍ره‌ م‍ی‍ک‍ده‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ ی‍زد در ع‍ص‍ر ق‍اج‍ار‎Tazkerah -e-meikadah‬
وام‍ق‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، ق‌۱۲۶۲ - ۱۲۰۰
۱۳۸۱.
کتاب فارسي دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ م‍ش‍اه‍ی‍ر ی‍زد =‎The Encyclopeadia of Yazd famous men‬
ک‍اظم‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۴۳
۱۳۸۲.
کتاب فارسي دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ م‍ش‍اه‍ی‍ر ی‍زد=‎The encyclopedia of yazd famous men‬
ک‍اظم‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۴۳
۱۳۸۲.
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   1 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh