ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(شاپا / شابك(ع):‭"9647531311"‬‬) {و} ‫(پایگاه:کتا...
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۳ از ۴۹۹۷۵۴۱
 
صفحه  1 از   1 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان
فرهنگستان زبان و ادب فارسی. گروه واژه‌‌گزینی
‏‫‏‏۱۳۸۴.‬
کتاب فارسي فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، دفتر اول
فرهنگستان زبان و ادب فارسی. گروه واژه‌‌گزینی
‏‫۱۳۸۵.‬‬
کتاب فارسي ف‍ره‍نگ واژه‌ه‍ای‌ م‍ص‍وب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۶ ت‍ا ۱۳۸۲
فرهنگستان زبان و ادب فارسی. گروه واژه‌‌گزینی
‏‫۱۳۸۳.‬
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   1 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh