ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(شاپا / شابك(ع):‭"9640001643"‬‬) {و} ‫(پایگاه:کتا...
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۲ از ۴۹۹۶۶۷۰
 
صفحه  1 از   1 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي فرهنگ فارسی (متوسط)
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
‏‫۱۳۵۲ -‏‬
کتاب فارسي ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ (م‍ت‍وس‍ط): ش‍ام‍ل‌ ی‍ک‌ م‍ق‍دم‍ه‌ و س‍ه‌ ب‍خ‍ش‌: ل‍غ‍ات‌، ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌، اع‍لام‌؛ ح‍اوی‌: ل‍غ‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ ف‍ص‍ی‍ح‌ و ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ (ای‍ران‍ی‌ و غ‍ی‍رای‍ران‍ی‌) ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌، اع‍لام‌ (ن‍ام‍ه‍ای‌ ب‍زرگ‍ان‌ ج‍ه‍ان‌: اس‍ام‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ا و ف‍رق‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌)
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
‏‫۱۳۴۲ - ۱۳۶۲.‬
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   1 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh