ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(شاپا / شابك(ع):‭"964"‬‬) {و} ‫(پایگاه:کتاب‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۴۴۱ از ۳۸۸۷۹۶۹
 
صفحه  1 از   30 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي f)vestnartsoni aild( akyzai ogokssur 'ravols iyvoklot iiktarK)
۱۳۷۹.
کتاب فارسي ‎Jack and beanstalk‬
۱۳۸۴ = م‌۲۰۰۵.
کتاب فارسي ‎Le Robert micro poche: dictionnaire d'apprentissage de la langue francaise‬
روی‌، آل‍ن‌
۲۰۰۴م‌. = ۱۳۸۲.
کتاب فارسي ‎Namaz va onun qaydalari‬
آذری‌، م‍ح‍م‍د
۲۰۰۵م‌. = ۱۳۸۴.
کتاب فارسي no title
س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟ - ق‌۵۸۷
۱۳۸۰‎[2001]‬.
کتاب فارسي no title
ف‍اطم‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، - ۱۳۳۶
۱۳۸۰ = ۲۰۰۱.
کتاب فارسي ‎Sleeping beauty‬
۱۳۸۴ = م‌۲۰۰۵.
کتاب فارسي ‎Tiq -tiq khanim va sichan Solub bay‬
۱۳۷۹.
کتاب فارسي اه‍رم‍ه‍ای‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌
م‍ح‍م‍دزاده‌، ع‍زی‍ز، - ۱۳۳۸
۱۳۸۵.
کتاب فارسي اه‍م‍ی‍ت‌ ن‍وار م‍غ‍ز در دوره‌ ن‍وزادی‌: ال‍گ‍وه‍ای‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ای‌‎ EEG‬و ارزش‌ آن‌ در ش‍ن‍اخ‍ت‌ و پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌...
س‍ی‍دش‍ه‍اب‍ی‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ه‌
۱۳۸۴.
کتاب فارسي ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍ا پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ (‎TQM‬)‎] ‬ت‍ی‌. ک‍ی‍و. ام‌]
س‍ع‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، - ۱۳۵۰
۱۳۸۳.
کتاب فارسي ب‍از و ب‍ن‍د ش‍ع‍ر
آه‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
۱۳۸۰.
کتاب فارسي ب‍ال‍ی‍ق‍لار
ص‍ف‍دری‌، ی‍ون‍س‌، - ۱۳۶۲
۱۳۸۴.
کتاب فارسي ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ س‍ای‍ت‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۵۸
۱۳۸۳.
کتاب فارسي ب‍رخ‍ی‌ از گ‍ی‍اه‍ان‌ زی‍ن‍ت‍ی‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ی‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
۱۳۸۳.
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   30 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh