ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت): هزار و هشتاد و چهار ۱۹۸۴‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۵۶ از ۳۵۷۴۶۵۳
 
صفحه  1 از   4 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي ‎1984: a play‬
اورول‌، ج‍ورج‌، ۱۹۰۳ -۱۹۵۰م‌
‎1977 = 1356‬.
کتاب فارسي 1984 : رمان
اورول‌، ج‍ورج‌
‏‫۱۳۹۷.‬‬
کتاب فارسي ‎1984 [nineteen eight - four]: notes ...‬
ب‍ورم‍ن‌، گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌
۱۳۸۲ = م‌۲۰۰۳.
کتاب فارسي ۱۹۸۴
اورول‌، ج‍ورج‌
‏‫۱۳۹۷.
کتاب فارسي ۱۹۸۴
اورول‌، ج‍ورج‌
‏‫۱۳۹۷.‬
کتاب فارسي ۱۹۸۴
اورول‌، ج‍ورج‌
‏‫۱۳۹۴.‬‮‬
کتاب فارسي ۱۹۸۴
اورول‌، ج‍ورج‌
‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ۱۹۸۴
اورول‌، ج‍ورج‌
‏‫‏‫۱۳۸۶.‬
کتاب فارسي ۱۹۸۴
اورول‌، ج‍ورج‌
‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي ۱۹۸۴
اورول‌، ج‍ورج‌
‏‫۱۳۹۷.‬
کتاب فارسي ۱۹۸۴
اورول‌، ج‍ورج‌
‏‫‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ۱۹۸۴
اورول‌، ج‍ورج‌
‏‫‏‫۱۳۹۸.‬
کتاب فارسي ۱۹۸۴
اورول‌، ج‍ورج‌
‏‫۱۳۹۸.‬
کتاب فارسي ۱۹۸۴
اورول‌، ج‍ورج‌
‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي ۱۹۸۴
اورول‌، ج‍ورج‌
‏‫۱۳۹۲.‬
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   4 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh