ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت):کامیار عابدی‬) {و} ‫(پایگاه:کتاب‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۴۶ از ۳۵۰۲۴۴۲
 
صفحه  1 از   4 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي از م‍ص‍اح‍ب‍ت‌ آف‍ت‍اب‌: زن‍دگ‍ی‌ و ش‍ع‍ر س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌ (ت‍ام‍لات‌ و ج‍س‍ت‍ج‍وه‍ای‍ی‌ در ش‍ع‍ر س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌)
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، - ۱۳۴۷
۱۳۷۵.
کتاب فارسي از م‍ص‍اح‍ب‍ت‌ آف‍ت‍اب‌: زن‍دگ‍ی‌ و ش‍ع‍ر س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌ (ت‍ام‍لات‌ و ج‍س‍ت‍ج‍وه‍ای‍ی‌ در ش‍ع‍ر س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌)/ ک‍ام‍ی‍ار ع‍اب‍دی‌. ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ام‍ل‌ س‍پ‍ه‍ری‌
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، - ۱۳۴۷
۱۳۷۶.
کتاب فارسي از م‍ص‍اح‍ب‍ت‌ آف‍ت‍اب‌: زن‍دگ‍ی‌ و ش‍ع‍ر س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌ (ت‍ام‍لات‌ و ج‍س‍ت‍ج‍وه‍ای‍ی‌ در ش‍ع‍ر س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌) [ب‍ری‍ل‌]/ ک‍ام‍ی‍ار ع‍ب‍ادی‌، ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ام‍ل‌ س‍پ‍ه‍ری‌
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، - ۱۳۴۷
۱۳۷۷.
کتاب فارسي اندیشه و هنر
‏‫‏‫۱۳۹۸.‬‬‬
کتاب فارسي ب‍ا ت‍ران‍ه‌ ب‍اران‌: زن‍دگ‍ی‌ و ش‍ع‍ر گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ گ‍ی‍لان‍ی‌
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، - ۱۳۴۷
۱۳۷۹.
کتاب فارسي ب‍ا ت‍ران‍ه‌ ب‍اران‌: زن‍دگ‍ی‌ و ش‍ع‍ر گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ گ‍ی‍لان‍ی‌
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، ۱۳۴۷ - م‌
۱۳۷۹ .
کتاب فارسي برگ‌‌هایی از تاریخ بی‌قراری ما
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار
‏‫۱۳۸۸.‬
کتاب فارسي ب‍ه‌ رغ‍م‌ پ‍ن‍ج‍ره‌ه‍ای‌ ب‍س‍ت‍ه‌: ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍ر زن‍ان‌
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، - ۱۳۴۷
۱۳۸۰.
کتاب فارسي به یاد میهن
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار
‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي ب‍ه‌ ی‍اد م‍ی‍ه‍ن‌: زن‍دگ‍ی‌ و ش‍ع‍ر م‍ل‍ک‌ال‍ش‍ع‍راآ ب‍ه‍ار
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، - ۱۳۴۷
۱۳۷۶.
کتاب فارسي ب‍ه‌ ی‍اد م‍ی‍ه‍ن‌: زن‍دگ‍ی‌ و ش‍ع‍ر م‍ل‍ک‌ال‍ش‍ع‍راآ ب‍ه‍ار [ب‍ری‍ل‌]
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، - ۱۳۴۷
۱۳۷۷.
کتاب فارسي بیژن جلالی، شعرهایش و دل ما
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار
‏‫‏‫۱۳۹۷.‬‬
کتاب فارسي ت‍ام‍لات‌ و ج‍س‍ت‍ج‍وه‍ای‍ی‌ در ش‍ع‍ر س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌؛ به همراه کتابشناسی کامل سپهری
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار
‏‫۱۳۷۶.‬
کتاب فارسي ت‍پ‍ش‌ س‍ای‍ه‌ دوس‍ت‌: در خ‍ل‍وت‌ اب‍ع‍اد زن‍دگ‍ی‌ س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، - ۱۳۴۷
۱۳۷۷.
کتاب فارسي ت‍رن‍م‌ غ‍زل‌: ب‍ررس‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار س‍ی‍م‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، - ۱۳۴۷
۱۳۷۹.
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   4 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh