ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت):هانری ماسه‬) {و} ‫(پایگاه:کتاب‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۴۸ از ۳۵۱۴۹۱۰
 
صفحه  1 از   4 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي Anthologie persane: XIe - XIXe siecles
م‍اس‍ه‌، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۶۹ - ۱۸۸۶
‎1950 = 1329‬.
کتاب فارسي Conquete de la Syrie et de la Palestine par Saladin (al -fath al-qussi fi l-fath al-qudsi)
ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ ک‍ات‍ب‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‌۵۹۷ - ۵۱۹
‎1972 = 1351‬.
کتاب فارسي Essai sur le poete Saadi: suivi d'une bibliographie
م‍اس‍ه‌، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۶۹ - ۱۸۸۶
‎1919 = 1298‬.
کتاب فارسي Firdousi et L'epopee nationale
م‍اس‍ه‌، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۶۹ - ۱۸۸۶
‎1935 = 1314‬.
کتاب فارسي L,Islam
م‍اس‍ه‌، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۶۹ - ۱۸۸۶
‎1930 = 1309‬.
کتاب فارسي L'ame de l'Iran
‎1990 = 1369‬.
کتاب فارسي L'ame de l'Iran
‎1951 = 1330‬.
کتاب فارسي La civilisation iranienne; Perse, Afghanistan, Iran exterieur
‎1952 = 1331‬.
کتاب فارسي La lettre a l'academie iranienne
ف‍روغ‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱ - ۱۲۵۴
‎1939 = 1318‬.
کتاب فارسي Le Beharistan
ج‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اح‍م‍د، ق‌۸۹۸ - ۸۱۷
‎1925 = 1304‬.
کتاب فارسي Le livre de science
اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
‏‫‬‭1955
کتاب فارسي Melange d'orientalisme offert a Henri Masse ... a l'occasion de son 75 eme anniversaire
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
‎1963 = 1342‬.
کتاب فارسي Melanges d'orientalisme offerts a Henri Masse, ... a l'occasion de son 75 eme anniversaire
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
۱۳۴۲ = ۱۹۶۳.
کتاب فارسي Mohammad ibn-Ghazi de Malatya: Le jardin des esprits
م‍ل‍طی‍وی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ن‍م‍ازی‌، ق‍رن‌ ق‌۶
‎1938 = 1317‬.
کتاب فارسي Vers le Khorasan (automne 1934): Aux lieux Saints de la Perse (automne 1931)
م‍اس‍ه‌، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۶۹ - ۱۸۸۶
‎1314 = 1935‬.
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   4 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh