ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت):محمد حيدري ملايري‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۲۲ از ۳۵۰۰۰۲۴
 
صفحه  1 از   2 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي آدم‍ی‌، ح‍اف‍ظه‌، و م‍اش‍ی‍ن‌
ج‍ک‍ر، ک‍وری‍ن‌
کتاب فارسي آدم‍ی‌، ح‍اف‍ظه‌، و م‍اش‍ی‍ن‌
ج‍ک‍ر، ک‍وری‍ن‌
‏‫‏‏۱۳۴۷.
کتاب فارسي آدم‍ی‌، ح‍اف‍ظه‌، و م‍اش‍ی‍ن‌
ج‍ک‍ر، ک‍وری‍ن‌
مقاله فارسی اخترشناسی به پرسش‌های بنیادین انسان پاسخ می‌دهد
کتاب فارسي ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ ج‍وان‍ان‌
ب‍ن‍دی‍ک‌، ج‍ی‍ن‌
کتاب فارسي ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ ج‍وان‍ان‌
ب‍ن‍دی‍ک‌، ج‍ی‍ن‌
کتاب فارسي ب‍رگ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍ادر
زع‍ی‍م‍ی‌، درخ‍ش‍ن‍ده‌ ب‍ان‍و
۱۳۷۰.
کتاب فارسي تنها یک زمین
ج‍ک‍س‍ون‌، باربارا‏‫(وارد)‬
‏‫۱۳۵۲.‬
کتاب فارسي ت‍ن‍ه‍ا ی‍ک‌ زم‍ی‍ن‌: ح‍ف‍اظت‌ س‍ی‍اره‌ای‌ ک‍وچ‍ک‌ از آل‍ودگ‍ی‌
ج‍ک‍س‍ون‌، ب‍ارب‍ارا (وارد)، - ۱۹۱۴
کتاب فارسي ت‍ن‍ه‍ا ی‍ک‌ زم‍ی‍ن‌: ح‍ف‍اظت‌ س‍ی‍اره‌ای‌ ک‍وچ‍ک‌ از آل‍ودگ‍ی‌
ج‍ک‍س‍ون‌، ب‍ارب‍ارا (وارد)، - ۱۹۱۴
کتاب فارسي داروینیسم و تکامل
۱۳۵۲
کتاب فارسي س‍ت‍اره‌ای‌ ب‍ه‌ ن‍ام‌ خ‍ورش‍ی‍د
ک‍ام‍وف‌، ج‍ورج‌ آن‍ت‍ون‍ی‌، ۱۹۴۸ - ۱۹۰۴
۱۳۶۳.
کتاب فارسي س‍ت‍اره‌ه‍ا: راه‍ن‍م‍ای‌ ص‍ورت‍ه‍ای‌ ف‍ل‍ک‍ی‌، خ‍ورش‍ی‍د، م‍اه‌
زی‍م‌، ه‍رب‍رت‌، اس‍پ‍ن‍س‍ر
کتاب فارسي ستاره‌ها: راهنمای صورتهای فلکی، خورشید، ماه، سیاره‌ها، و دیگر نمودهای آسمانها
زی‍م‌، ه‍رب‍رت‌ اس‍پ‍ن‍س‍ر
‏‫۱۳۵۶.‬
کتاب فارسي ش‍گ‍ف‍ت‍ی‍ه‍ای‌ آس‍م‍ان‌ ش‍ب‌
زگ‍ی‍ل‌، ف‍ل‍ی‍ک‍س‌
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   2 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh